Spring til indhold

#1 Smart deling af biler

Det skal være nemmere at dele bil i Odense og lettere at få adgang til en tur i bil, selvom man ikke har sin egen bil.

54% af husstandene i Odense har egen bil. Odenseanernes bilejerskab er stigende og er steget med 24% fra 2010 til 2020. Men mange af disse biler står stille i løbet af dagen og fylder i byrummet. Smart deling af biler er derfor en oplagt løsning. Den teknologiske udvikling har gjort deleøkonomi langt nemmere, og fremadrettet skal det være endnu nemmere at dele biler både i form af delebiler og samkørsel i Odense.

28% af CO2-udledningen i Odense Kommune stammer fra privatbilisme. I gennemsnit sidder der 1,1 personer i hver bil på vej til og fra arbejde i Danmark. Øget samkørsel er dermed godt for både fremkommeligheden på vejnettet og for klimaet.

Odense skal være et laboratorie for smarte mobilitetsløsninger, som understøtter det sunde og bæredygtige transportvalg bl.a. inden for samkørsel jf. Odense Kommunes Bystrategi 2019

 

Status december 2020

I 2021 planlægges et 1-årigt pilotprojekt om samkørsel på de største arbejdspladser i Odense Kommune. Formålet med projektet er at øge antallet af ind- og ud-pendlere, som kører sammen. Formålet er at reducere antallet af biler på vejene og sikre en smartere og mere bæredygtig udnyttelse af det eksisterende vejareal. 

Pilotprojektet kommer til at foregå i samarbejde med SDU og Faaborg-Midtfyn Kommune, som er den nabokommune med størst ind- og udpendling til og fra Odense. Der er desuden dialog med Region Syddanmark om pilotprojekt på OUH. Odense Kommunes midler til pilotprojektet skal gå til licens til den teknologiske løsning og til at brede projektet ud, så alle øvrige arbejdspladser og borgere i kommunen får adgang til platformen i 2021, herunder Odense Kommunes egne ansatte.

På grund af COVID-19 forventes samkørsels-projektet først at blive lanceret i august/september 2021.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2021

0,7 mio. kr. 0,1 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen