Spring til indhold

#1 Smart deling af biler

Det skal være nemmere at dele bil i Odense og lettere at få adgang til en tur i bil, selvom man ikke har sin egen bil.

54% af husstandene i Odense har egen bil. Odenseanernes bilejerskab er stigende og er steget med 24% fra 2010 til 2020. Men mange af disse biler står stille i løbet af dagen og fylder i byrummet. Smart deling af biler er derfor en oplagt løsning. Den teknologiske udvikling har gjort deleøkonomi langt nemmere, og fremadrettet skal det være endnu nemmere at dele biler både i form af delebiler og samkørsel i Odense.

28% af CO2-udledningen i Odense Kommune stammer fra privatbilisme. I gennemsnit sidder der 1,1 personer i hver bil på vej til og fra arbejde i Danmark. Øget samkørsel er dermed godt for både fremkommeligheden på vejnettet og for klimaet.

Odense skal være et laboratorie for smarte mobilitetsløsninger, som understøtter det sunde og bæredygtige transportvalg bl.a. inden for samkørsel jf. Odense Kommunes Bystrategi 2019

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status november 2021

I 2021 planlagde Odense Kommune at påbegynde et pilotprojekt om samkørsel på de største arbejdspladser i Odense Kommune. På grund af COVID-19 er samkørsels-projektet blevet udskudt flere gange. Nu er restriktionerne væk og forvaltningen har taget initiativ til en dialog med alle de fynske kommuner, samt FynBus og Region Syddanmark om en fælles indsats om samkørsel. Formålet med projektet er at øge antallet af ind- og ud-pendlere, som kører sammen. Formålet er at reducere antallet af biler på vejene og sikre en smartere og mere bæredygtig udnyttelse af det eksisterende vejareal.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2022

Afsat i alt fra 2017- 2022

0,7 mio. kr.  0 mio. kr. 0,1 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen