Spring til indhold

Kommuneplan

Alle kommuner har en kommuneplan, som er grundlaget for den fysiske planlægning i kommunen. Kommuneplan 2020-2032 er den gældende kommuneplan i Odense.

I kommuneplanen beskrives den fysiske udvikling i kommunen over en periode på tolv år. Planen revideres hvert 4. år i hver byrådsperiode og afspejler byrådets visioner for kommunen over de kommende tolv år.

Kommuneplanen består dels af en hovedstruktur og retningslinjer for hele kommunen dels af rammer, der fastlægger lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen.

By- og Kulturforvaltningen