Spring til indhold

Kommuneplan

Alle kommuner har en kommuneplan, som er grundlaget for den fysiske planlægning i kommunen. Kommuneplan 2020-2032 er den gældende kommuneplan i Odense.

I kommuneplanen beskrives den fysiske udvikling i kommunen over en periode på tolv år. Planen revideres hvert 4. år i hver byrådsperiode og afspejler byrådets visioner for kommunen over de kommende tolv år.

Kommuneplanen består dels af en hovedstruktur og retningslinjer for hele kommunen dels af rammer, der fastlægger lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen.

 

Kommuneplan 2020-2032

 

Revision af kommuneplanen

Odense kommunes byplanlæggere får ofte henvendelser fra borgere og erhvervsliv med forslag til, hvordan kommuneplanen kan revideres.

 

Små ændringer som f.eks. en mindre ændring af en bebyggelsesprocent eller en mindre tilpasning af en afgrænsning af en kommuneplanramme kan klares med et kommuneplantillæg, som typisk udarbejdes i forbindelse med en lokalplan.

 

Større ændringer som udlægning af nye bolig- eller erhvervsområder skal ske i forbindelse med en revision af kommuneplanen. Dette sker hvert 4 år. Grunden til, at store ændringer kun kan ske hvert 4 år, er, at det er vigtigt at se planlægningen i et helhedsperspektiv.

 

Hvert 4 år finder vi de bedst egnede steder til ny bolig- og erhvervsudvikling m.m.

 

Status på arbejdet med Kommuneplan 2024-2036

Der har i maj-juni 2023 været afholdt forhøring til Kommuneplan 2024-2036. Der arbejdes i øjeblikket på at udarbejde et forslag til kommuneplan 2024-2036. Forslaget forventes at blive politisk vedtaget i 2024 og komme i høring omkring midten af 2024. En endelig kommuneplan forventes vedtaget i 2025.

Arbejdet med Kommuneplan 2024-2036 tager udgangspunkt i Bystrategi 2023, som er byrådets vision og overordnede strategi for Odenses udvikling frem til 2035.

 

Baggrundsanalyser til kommuneplanarbejdet offentliggøres løbende her på siden og kan findes via menupunkterne til venstre.

 

 

Hvad er en kommuneplan?

I denne lille video kan du få et indblik i, hvad kommuneplanen er.

 

By- og Kulturforvaltningen