Spring til indhold

Kommuneplan

I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Denne er grundlaget for al planlægning i Odense Kommune.

Kommuneplan

I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Denne er grundlaget for al planlægning i Odense Kommune.

 

Kommuneplanen består dels af en hovedstruktur og retningslinjer for hele kommunen dels af rammer der fastlægger lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. 


By- og Kulturforvaltningen