Spring til indhold

Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024

Hvor får vi nye cykelstier, og hvor kommer der bump? Og hvad bliver der gjort for at forbedre sikkerheden i trafikken og gøre det nemmere at komme omkring i byen?

Spørgsmål som disse og mange flere besvares i Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024. Planen er Odense Kommunes katalog over de projekter, der skaber bedre trafiksikkerhed, fremkommelighed, bæredygtig mobilitet og byliv i Odense.
 

Dynamisk plan med årlig prioritering af midler

Handlingsplan for mobilitet og byrum er grundlaget for en årlig økonomisk prioritering af anlægsrammen i By- og Kulturforvaltningen og er senest opdateret i oktober 2021.

 

Ønskes alle projekter gennemført, vil den samlede sum overstige midlerne i anlægsrammen, og det resterende beløb vil således skulle finansieres gennem de årlige budgetforlig.

 

Handlingsplan for mobilitet og byrum

 

 

Projekter, der er afsat midler til:

 

Påvirkning af behovet for trafik og valget af transportmiddel

 

Effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur

 

Forbedring af den eksisterende infrastruktur

 

Nye anlæg

 

By- og Kulturforvaltningen