Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024

Handlingsplan for mobilitet og byrum er en samlet plan for udviklingen af fremtidens mobilitet og byrum, som skal være med til at understøtte Odenses vækst og fremgang.

Handlingsplanen, som er gældende frem til 2024, skal sikre, at planlægningen af byrum og mobilitet tænkes sammen, og at der er fokus på trafiksikkerhed, fremkommelighed, bæredygtig mobilitet og bedre byliv - uanset valg af transportmiddel. Den indeholder et bruttokatalog over handlinger, der tilsammen vil sikre, at mobilitetsmålene i Kommuneplan 2016-2028 nås.

 

Planen er opdateret i oktober 2018 og er i sin reviderede form vedtaget af By- og Kulturudvalget den 30. oktober 2018.

 

Handlingsplan for mobilitet og byrum

 

Handlingsplanen er et element i By- og Kulturforvaltningens arbejde med at forenkle strategier og planer og erstatter dermed følgende eksisterende planer: Trafik og Mobilitetsplan 2008-2020, Cykelhandlingsplan 2015-18, Stiprioriteringen, Strategi for Kollektiv Trafik 2014-2020, Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 og Parkeringsstrategi 2013-2020.


Dynamisk plan med årlig prioritering af midler
Handlingsplanen danner grundlag for den årlige økonomiske prioritering af anlægsrammen i By- og Kulturforvaltningen. Ønskes alle projekter gennemført, vil den samlede sum overstige midlerne i anlægsrammen, og det resterende beløb vil således skulle finansieres gennem de årlige budgetforlig. 

Det er umuligt at forudsige, hvilke udfordringer Odense vil have på mobilitetsområdet i 2024. Ingen kender den teknologiske fremdrift inden for smart mobilitet og førerløse køretøjer. Det er derfor nødvendigt, at handlingsplanen er dynamisk og opdateres årligt.

Opdateret 01-11-2018

By- og Kulturforvaltningen