Spring til indhold

#34 Flere sikre krydsningssteder for fodgængere

Der skal etableres flere trygge og sikre krydsningssteder i Odense, så flere vil gå mere.

Ved krydsning af de større veje er der ikke altid trygge og sikre forhold for fodgængerne. Børn og en del seniorer har særlige udfordringer på trafikerede steder.

For at sikre krydsende fodgængere bedre ved trafikerede veje kan der etableres midterheller, fodgængerfelt, midterheller i kryds mv. 

Følgende steder er udpeget som steder, hvor der bør etableres bedre krydsningsmuligheder for fodgængere. Der er endnu ikke fundet midler til projekterne:

 

Sted

Prisoverslag

Frederiksgade/Tværgade 300.000 kr.
Jægerhusstien/Gammelsø 50.000 kr.
Nyborgvej v. Lidl 50.000 kr.
Brændekildevej ved Rughøjvej 50.000 kr.
Samlet 450.000 kr.

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2021

I forbindelse med den igangværende renovering af Nørregade, Dansestræde og Gravene har By- og Kulturforvaltningen afsat 0,2 mio. kr. til at forbedre krydsningsmulighederne for fodgængere her.

I krydset ved Odense Slot i Nørregade (hvor Nørregade møder Asylgade) og i krydset Slotsgade/Asylgade/Gravene er der i dag to fodgængerfelter uden signalregulering. For at sænke hastigheden omkring området med opholds- og legezone i Nørregade forbedres de to fritliggende fodgængerfelter ved etablering af hævede flader med ramper. Det vil sikre de krydsende fodgængere bedre og samtidig bidrage til at reducere den kørte hastighed i området.

For at sænke hastigheden på trafikken fra nord i Nørregade, indsnævres køresporet mod syd ved etablering af helle ud for Wendorff.

Projektet skulle være igangsat i 2021, men er udskudt til foråret 2022, så det bliver udført i takt med de øvrige tiltag i Nørregade.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024

 Afsat i 2022

Afsat i alt fra 2017-2022

0,6 mio. kr.  0 mio. kr. 0,2 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen