Spring til indhold

#16 Trafikale knudepunkter

Indpendlere og besøgende skal motiveres til at parkere ved centrale parkeringspladser og stige om til letbane, bus eller cykle det sidste stykke.

I Handlingsplan for mobilitet og byrum er der udpeget 17 trafikale knudepunkter, hvoraf 4 allerede er etableret. Disse benyttes primært af pendlere, som skifter fra bil til cykel på den resterende strækning til bymidten.
 
Pendlere og besøgende skal motiveres til at parkere ved centrale parkeringspladser uden for bymidten og stige om til letbanen eller cykle det sidste stykke. Omstigning til cykel eller letbane er et hurtigt og sundt alternativ, som bidrager til at reducere trængslen i bymidten i myldretiden. Det skal derfor være nemt at foretage denne omstigning.
 
Park + Bike er et skiftepunkt, hvor bilister kan parkere bilen og cykle det sidste stykke til arbejde. Cyklen er placeret i et aflåst skur, hvor brugerne har adgang med app'en Odensenøglen. Ordningen er gratis for brugerne. 

På kortet nedenfor ses de anlagte og planlagte trafikale knudepunkter.

Billede af trafikale knudepunkter

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2021

I 2021 blev Park + Ride + Bike ved Højstrup samt Park + Bike ved Stadionvej færdiganlagt.

 

På arealet ved Højstrup Station er der etableret 66 bil-p-pladser og aflåst cykeloverdækning med plads til 50 cykler. Når Odense Letbane er i drift, vil det være muligt at parkere sin bil eller cykel og hoppe på letbanen.

 

På Stadionvej er der et aflåst cykelparkeringshus med plads til 54 cykler og med ca. 100 pladser til biler på de eksisterende parkeringspladser i området. Anlægget forventes færdigt ultimo 2021.

 

Udover anlægsprojekterne med de nye trafikale knudepunkter har forvaltningen i 2020 udviklet app’en Odensenøglen, som fungerer som adgangsnøgle til den aflåste cykelparkering. Dermed slipper brugerne af Park+Bike for at skulle møde personligt op i Borgerservice for at hente en nøglebrik.

 

Økonomi

 

Samlet budget 2017-2024 Afsat i 2022
Afsat i alt fra 2017-2022
27 mio. kr. 0 mio. kr.
4 mio. kr. 

By- og Kulturforvaltningen