Spring til indhold

#16 Trafikale knudepunkter

Indpendlere og besøgende skal motiveres til at parkere ved centrale parkeringspladser og stige om til letbane, bus eller cykle det sidste stykke.

I Handlingsplan for mobilitet og byrum er der udpeget 17 trafikale knudepunkter, hvoraf 4 allerede er etableret. Disse benyttes primært af pendlere, som skifter fra bil til cykel på den resterende strækning til bymidten.
 
Pendlere og besøgende skal motiveres til at parkere ved centrale parkeringspladser uden for bymidten og stige om til letbanen eller cykle det sidste stykke. Omstigning til cykel eller letbane er et hurtigt og sundt alternativ, som bidrager til at reducere trængslen i bymidten i myldretiden. Det skal derfor være nemt at foretage denne omstigning.
 
Park + Bike er et skiftepunkt, hvor bilister kan parkere bilen og cykle det sidste stykke til arbejde. Cyklen er placeret i et aflåst skur, hvor brugerne har adgang med app'en Odensenøglen. Ordningen er gratis for brugerne. 

På kortet nedenfor ses de anlagte og planlagte trafikale knudepunkter.

 

Status december 2020

Der mangler trafikale knudepunkter i den nordvestlige del af Odense med mulighed for omstigning, og der er derfor afsat midler til at etablere to nye i de kommende år

 

Park + Ride + Bike i Højstrup

Odense Byråd har i forbindelse med Budget 2019 afsat 3 mio. kr. til etablering af et trafikalt knudepunkt i forbindelse med Odense Letbane ved letbanestationen i Højstrup.
 
På arealet ved Højstrup Station er der mulighed for at etablere 66 bil-p-pladser og aflåst cykeloverdækning med plads til 50 cykler.
 
Området er i dag byggeplads for Odense Letbane, men når Odense Letbane er færdige med at benytte området som byggeplads, vil arbejdet med etablering af Park + Ride + Bike ved Højstrup Station blive påbegyndt. Projektet forventes anlagt i 2021.

 

Park + Bike ved Stadionvej

I 2020 er der blevet etableret nye cykelstier på Stadionvej, og det er dermed blevet endnu lettere at komme fra området til Langesøstien og ind til centrum. Området ved stadion er et oplagt sted at etablere et nyt Park + Bike anlæg, da der allerede er et område, som i forbindelse med større arrangementer bliver brugt til cykelparkering, men ellers står tomt. Arealet er ca. 5.500 m2, og et Park + Bike hus med plads til 54 cykler fylder godt 100 m2. Der vil være ca. 100 pladser til biler på de eksisterende parkeringspladser i området. Dette projekt afventer VandCenter Syds gravearbejde i området, og anlæg af Park + Bike på Stadionvej påbegyndes derfor først til forår 2021.

Udover anlægsprojekterne med de to nye trafikale knudepunkter har forvaltningen i 2020 udviklet app’en Odensenøglen, som fungerer som adgangsnøgle til den aflåste cykelparkering. Dermed slipper brugerne af Park+Bike for at skulle møde personligt op i Borgerservice for at hente en nøglebrik.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024    Afsat i 2017-2018     Afsat i 2019     Afsat i 2020 
27 mio. kr. 0,0 mio. kr. 0,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. 

By- og Kulturforvaltningen