Spring til indhold

#19 Bedre busstoppesteder

Med bedre busstoppesteder vil Odense Kommune gøre det mere attraktivt at tage bussen til de daglige gøremål i Odense.

Borgerpanelundersøgelsen i efteråret 2015 viste, at blot 39% af de, der kører med bus i Odense, er tilfredse med standarden af busstoppesteder (f.eks. bænk, busskur, belysning mv.). Bedre busstoppesteder i Odense vil give busserne et bedre image og gøre busserne til et mere attraktivt transportmiddel. Det vil samtidig gøre det rarere og lettere at tage bussen for borgere, som ikke normalt kører med bus. 

Projektet med bedre busstoppesteder i Odense vil bl.a. arbejde med følgende forbedringer: 

  • Flere bænke og affaldskurve ved busstoppestederne
  • Aktive skilte med visning af minuttal til næste bus
  • Stort kort over busnettet ved flere busstoppesteder inkl. markedsføring af ”bussen er på vej”-app og information om billettyper mv. 
  • Flere cykelstativer ved busstoppesteder
  • Læskærme ved busstoppesteder med mange påstigere
  • Uden for bymidten skal der findes læskærme som alternativ til de reklamefinansierede læskærme
  • Bedre vedligeholdelse af stoppestederne.

Det forventes, at der de kommende år skal investeres op til 3 mio. kr. i at etablere realtidsvisning ved udvalgte busstoppesteder.

Bynet 2021

Planerne for Odenses fremtidige kollektive rutenet hedder Bynet 2021. Bynet 2021 er designet til at give den bedst mulige service til flest mulige borgere inden for den økonomiske ramme. Det betyder, at der kommer til at ske store ændringer for Odenses bybusser. Enkelte af de eksisterende busruter lægges om til at køre af andre ruter og får dermed også nye endestationer.

For at gøre klar til Bynet 2021 er der behov for etablering af nye endestationer og stoppesteder følgende steder:

  • Ny endestation og stoppested i Tietgenbyen
  • Ny endestation i Kirkendrup
  • Ny endestation i Slukefter

 

Læs mere om:

Bynet 2021

 

 

Delprojekter

Som udgangspunkt arbejder forvaltningen ud fra følgende prioritering:

 

Projekt

Prisoverslag

Realtidsinformation på udvalgte stoppesteder 3 mio. kr.
 Ny endestation og stoppested i Tietgenbyen 1 mio. kr.
 Ny endestation i Kirkendrup 0,6 mio. kr.
 Ny endestation i Slukefter 0,5 mio. kr.

 

Status, november 2020

For at gøre klar til Bynet 2021 har By- og Kulturudvalget prioriteret 1,6 mio. kr. til at etablere ny endestation og stoppested i Tietgenbyen (1,0 mio. kr.) samt en ny endestation i Kirkendrup (0,6 mio. kr.).

Økonomi

En del af forbedringerne af de eksisterende busstoppesteder i Odense sker med finansiering via den årlige driftskonto. Til etablering af nye stoppesteder anvendes midler fra den årlige anlægsramme.

 

Samlet budget 2017-2024 Afsat i 2021
5 mio. kr. 1,6 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen