Spring til indhold

#8 Mobilitetsinformation for borgere

Flere kan ændre transportvaner, så bilen ikke er det primære valg. Odense Kommune vil gerne i dialog med odenseanerne om mulighederne.

Måske kan bilen skiftes ud med gang, cykel, bus eller tog – eller måske kan de forskellige transportmidler kombineres, så man f.eks. tager bilen noget af vejen og cyklen resten. Det kunne også være, at man kunne køre flere sammen. 

 

Muligheden for at ændre sine transportvaner er størst, når vi flytter, skifter job eller starter på en uddannelse. 

 

Odense Kommune vil gerne i dialog med odenseanerne om mulighederne for bæredygtige og smarte transportvalg og fortælle om Odense Rundt. Derudover udarbejdes der informationsmateriale, som sendes til alle tilflyttere og udleveres til events.

 

Læs mere i handlingsplanen

 


 

Status, december 2020

Første lørdag i september var byens borgere inviteret til bæredygtig trafikdag på Flakhaven, hvor lokale autoforhandlere ville fremvise og give en prøvetur i elbiler og plug-in hybridbiler. Sammen med andre aktører som FynBus, Elbilforeningen, Cyklistforbundet m.fl. var målet at inspirere til at vælge mere bæredygtige transportmidler i hverdagen. Desværre måtte dette arrangement aflyses i sidste øjeblik pga. COVID-19.

Derudover var der sammen med FynBus, Seniorhuset, GF Fonden, Rådet for sikker trafik og Team frivillighed i Ældre- Handicapforvaltningen planlagt et arrangement i april 2020, som var målrettet seniorer og med budskab om at tage cyklen og bussen lidt oftere. Dette arrangement blev også aflyst pga. COVID-19.

Kampagnen Cykelglade Seniorer blev gennemført i juni 2020:

  • 441 deltagere var med på 25 guidede cykelture i Odense. En del af seniorerne har deltaget på næsten alle eller flere af cykelturene. 
  • 67 seniorer deltog i opfordringen om at registrere sine cykeldage i juni. Samlet cyklede de 1242 dage i løbet af juni.
  • Kampagnen blev markedsført bredt. En spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne viser, at deltagerne har været glade for kampagnen og håber, at kampagnen vil blive gentaget fremover.
  • Deltagerantallet stod dog ikke mål med ressourceforbruget og forvaltningen anbefaler derfor, at kampagnen ikke gentages i 2021.

Som en del af projektet udlånes elcykler og ladcykler gratis i op til fire dage til alle, der er interesseret i at prøve, om en ladcykel eller elcykel kunne være noget for dem.

 

Projektet i 2021

Bæredygtig Trafikdag gentages i 2021 i samarbejde med lokale foreninger og forhandlere, så snart COVID-19-restriktionerne tillader denne type aktiviteter.

Udlån af elcykler og ladcykler fortsættes ligeledes.

Kampagnen Cykelglade Seniorer gentages ikke. 

Læs mere om:

Cykelglade Seniorer

Lån en ladcykel

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2017-2018

Afsat i 2019

Afsat i 2020

Afsat i 2021

1,05 mio. kr. 0,15 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,2 mio. kr.   0,1 mio. kr.

 

 

By- og Kulturforvaltningen