Spring til indhold

#8 Mobilitetsinformation for borgere

Flere kan med fordel ændre transportvaner, så bilen ikke længere er det primære valg. Odense Kommune vil gerne i dialog med odenseanerne om mulighederne.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Cyklisternes By

Nørregade 36
5000 Odense C
66131372

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

cyklisternesby@odense.dk

Måske kan bilen skiftes ud med gang, cykel, bus eller tog – eller måske kan de forskellige transportmidler kombineres, så man f.eks. tager bilen noget af vejen og cyklen resten. Det kunne også være, at man kunne køre flere sammen. 

 

Muligheden for at ændre sine transportvaner er størst, når vi flytter, skifter job eller starter på en uddannelse. 

 

Odense Kommune vil gerne i dialog med odenseanerne om mulighederne for bæredygtige og smarte transportvalg og fortælle om app’en Odense Rundt. Derudover udarbejdes der informationsmateriale, som sendes til alle tilflyttere og udleveres til events.

 

Læs mere i handlingsplanenStatus, november 2019

Den 15/6 2019 arrangerede forvaltningen en markedsdag på Flakhaven under temaet bæredygtig trafikdag. På dagen fremviste fem lokale autohuse et udvalg af el-, brint- og hybridbiler, og lokale cykelhandlere viste et udvalg af cykler. Desuden deltog FynBus, Elbilforeningen, FDM og Cyklistforbundet med stande. Samtidig var der arrangeret cykelleg for de mindste.

 

I 2018 foreslog en pensioneret cyklist, at kommunen udviklede en seniorcykelkampagne i stil med Vi Cykler Til Arbejde blot for seniorer. By- og Kulturudvalget afsatte på den baggrund midler til, at forvaltningen kunne udvikle og gennemføre en seniorcykelkampagne. Konceptet for kampagnen blev Cykelglade Seniorer, som blev gennemført i september 2019 med en kombination af 27 guidede cykelture og en seniorudgave af Vi Cykler Til Arbejde med registrering af daglige cykelture.

 

Projektet i 2020

Forvaltningen planlægger i 2020 at gentage bæredygtige trafikdage i samarbejde med lokale foreninger og forhandlere.

 

Herudover planlægges at gentage Cykelglade Seniorer kampagnen i foråret 2020. Kampagnen skal motivere flere seniorer til at cykle mere, så både den fysiske og mentale sundhed forbedres.

 
Herudover fortsættes aktiviteter fra 2019 med information om Odense Rundt og fordelene ved at cykle i Odense ved deltagelse i Seniorhusets informationsdage, events på Havnekulturfestivalen med videre.

 
Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019      Afsat i 2020 
1,05 mio. kr. 0,15 mio. kr. 0,1 mio. kr.      0,2 mio. kr. 

 

 

By- og Kulturforvaltningen