Spring til indhold

#8 Mobilitetsinformation for borgere

Flere kan med fordel ændre transportvaner, så bilen ikke længere er det primære valg. Odense Kommune vil gerne i dialog med odenseanerne om mulighederne.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Cyklisternes By

Nørregade 36
5000 Odense C
66131372

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

cyklisternesby@odense.dk

Måske kan bilen skiftes ud med gang, cykel, bus eller tog – eller måske kan de forskellige transportmidler kombineres, så man f.eks. tager bilen noget af vejen og cyklen resten. Det kunne også være, at man kunne køre flere sammen. 

 

Muligheden for at ændre sine transportvaner er størst, når vi flytter, skifter job eller starter på en uddannelse. 

 

Odense Kommune vil gerne i dialog med odenseanerne om mulighederne for bæredygtige og smarte transportvalg og fortælle om app’en Odense Rundt. Derudover udarbejdes der informationsmateriale, som sendes til alle tilflyttere og udleveres til events.

 

Læs mere i handlingsplanenStatus, november 2018

Folderen "Kom rundt i Odense" er udarbejdet og indtil nu uddelt i mere end 10.000 eksemplarer (i både dansk og engelsk udgave) både gennem 1:1 dialoger med borgere og gennem Studenterhusets studiestartspakker til studerende, der flytter til byen. Læs mere om Kom rundt i Odense.

 
Der er en fast stand med materialer fra og om Cyklisternes By og Odense Rundt på de fire årlige Seniorinformationsdage i Seniorhuset. 

 

Herudover har der været dialog med borgere ved en stand på Havnekulturfestivalen, Blomsterfestivalen og Fjordens Dag.

 

Projektet i 2019

I 2019 planlægger Odense Kommune en kampagne, der skal motivere flere seniorer til at cykle mere, så både den fysiske og mentale sundhed forbedres. Ideen til tiltaget kommer fra nogle seniorer, og der indgås samarbejde med interesseorganisationer for at udvikle et enkelt koncept, som kan motivere flere seniorer til at tage cyklen i hverdagen.

 

Herudover fortsætter deltagelse i Seniorhusets informationsdage, events på Havnekulturfestivalen og lignende.

Den 15. juni 2019 blev der afholdt Bæredygtig trafik-dag på Flakhaven.

 
Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019
1,05 mio. kr. 0,15 mio. kr. 0,1 mio. kr.

 

 

Opdateret 30-10-2019

By- og Kulturforvaltningen