Spring til indhold

#18 Smart City Lab

Flere trafikanter i Odense betyder mindre plads til den enkelte. Vi skal derfor blive bedre til at deles om pladsen og til at udnytte den eksisterende kapacitet.

Odense er en by med vokseværk og et stigende antal trafikanter på vejene. Trafikanterne skal derfor i højere grad deles om den plads, der er til rådighed. 

 

Den udfordring skal Odense finde en smart løsning på, og det sker ved at benytte de mange tilgængelige datakilder. F.eks. ved: 

  • At skabe bedre afvikling af trafikken og bedre fremkommelighed gennem adfærdspåvirkning. 
  • At informere om den mest fordelagtige rute i forhold til individuelle rutebehov via Odense Rundt, www.trafikken.dk m.fl. 
  • At skabe mere sikker infrastruktur.
  • Brugerdrevet udvikling samt mere og bedre anvendelse af byrummene. 
  • At bidrage til kommunens fysiske planlægning og optimering af både offentlige og private serviceydelser.

Læs mere i handlingsplanen

 

 

Status, november 2018

Der er i 2018 investeret i test og anvendelse af kamerateknologier på Byens Bro, Kongensgade/Vindegade, gågaden og ved supercykelstien ved Munkerisvej/Rødegårdsvej, som understøtter trafiktællinger (særligt cykeltællinger, fodgængertællinger, bylivsundersøgelser og andre analyser). 

 

Herudover undersøges p.t. mulighederne for at investere i et datasystem, der er et realtid trafikstyresystem, og som kan vise rejsetider for biler. Desuden arbejdes der på test af et ”Odense Streetview”, hvor der anvendes kamerateknologi til automatisk registrering af skilte, huller, vejbump, træer mv.

 

Disse data vil skabe et mere retvisende datagrundlag, som vil blive brugt i den fremtidige trafikplanlægning på disse steder.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024  Afsat i 2022 Afsat i alt fra 2017-2022
6,0 mio. kr. 0 mio. kr. 0,5 mio. kr.

 

By- og Kulturforvaltningen