Spring til indhold

#5 Skolebørn på 2 hjul

Flere børn skal gå eller cykle i skole, og trafiksikkerheden for børnene skal være bedre. Odense Kommune har sat seks cykelkampagner/-tiltag i gang.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Cyklisternes By

Nørregade 36
5000 Odense C
66131372

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

cyklisternesby@odense.dk

For at øge børnenes motivation til at cykle eller gå i skole og for at gøre det mere sikkert for børnene at færdes i trafikken gennemføres følgende kampagner/tiltag på skolerne:

  • Cykel score 
  • Cykelleg
  • Alle Børn Cykler 
  • Cykelven kampagne
  • Skolestartskampagne 
  • Trafiksikkerhedskampagner

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2019

 

Formålet med projektet er at øge andelen af skolebørn, som går og cykler i skole. Dette gøres blandt andet med tilbud om cykelleg som en del af undervisningen.

 

CykelScore er i foråret 2019 udbredt til 3 nye skoler (Vestre Skole, Odense Friskole og Søhusskolen). CykelScore nu udbredt på 28 skoler i Odense. Leverandøren af CykelScore har i efteråret 2019 meddelt Odense Kommune, at de påtænker at opsige samarbejdet. Forvaltningen undersøger derfor mulighederne for projektets fremtid.

 

Skolestartskampagne er gennemført på alle folkeskoler i august og på interesserede privatskoler for 0.-3. klasser samt for forårs SFO-elever i marts måned.

 

Alle Børn Cykler kampagnen er gennemført i 238 klasser med deltagelse af 5.167 elever fordelt på 34 skoler.

 

Kampagnerne tænkes sammen med trafiksikkerhedstiltag (#26) på skolerne og i samarbejde med færdselskontaktlærerne på skolerne.
 

Læs mere om:

Cykelprojekter på skolerne

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018     Afsat i 2019  Afsat i 2020 
4,6 mio. kr.  2,1 mio. kr.  0,4 mio. kr.  0,4 mio. kr. 

 

 

By- og Kulturforvaltningen