Spring til indhold

#5 Skolebørn på 2 hjul

Flere børn skal gå eller cykle i skole, og trafiksikkerheden for børnene skal være bedre. Odense Kommune har sat seks cykelkampagner/-tiltag i gang.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Cyklisternes By

Nørregade 36
5000 Odense C
66131372

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

cyklisternesby@odense.dk

For at øge børnenes motivation til at cykle eller gå i skole og for at gøre det mere sikkert for børnene at færdes i trafikken gennemføres følgende kampagner/tiltag på skolerne:

  • CykelScore 
  • Cykelleg
  • Alle Børn Cykler 
  • Cykelven kampagne
  • Skolestartskampagne 
  • Trafiksikkerhedskampagner

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2018

CykelScore

Elever, der er med i CykelScore, får monteret en chip på cyklen. Hver gang de cykler forbi et af byens checkpoints, bliver de registreret og får derved et point. Eleverne kan også tjekke ind på CykelScore-app'en og få point den vej. De indsamlede point er lodder i konkurrencer, som afholdes flere gange om året. 

 

I 2018 blev der afsat ekstra midler til at starte CykelScore op på byens skoler. Status er, at CykelScore i 2018 er udbredt til fem nye skoler: Seden Skole, Rasmus Rask-Skolen, Ubberud Skole, Sct. Hans Skole og Risingskolen. I alt er 25 skoler med i CykelScore. 

 

I gennemsnit er det 36% af eleverne, der deltager. Der har været næsten 600.000 registreringer på de 25 checkpoints, hertil kommer registreringer på de virtuelle checkpoints. 

 

Læs mere om CykelScore.

 

Cykelleg

Cykelleg er en sjov og sej måde at træne balance, få en fornemmelse for andre cyklister og få kontrol over sin egen cykel. 

 

I 2018 har 147 klasser fordelt på 29 skoler deltaget i cykellegkurser med deltagelse af ca. 3200 elever og 208 lærere/pædagoger. 

 

Læs mere om cykelleg.

 

Skolestartskampagne

I august 2018 blev skolestartskampagnen gennemført på alle folkeskoler og på interesserede privatskoler for 0.-3. klasser. Derudover blev kampagnen gennemført for forårs SFO-elever i marts måned 2018. Alle børn har modtaget folderen med gode råd til at cykle i skole.

 

Alle Børn Cykler

Alle Børn Cykler løber af stablen de første to uger i september. Her kan klassen samler point og måske vinde præmier ved at cykle så mange dage som muligt. Og der er dobbelt op på point, hvis man cykler med hjelm.

 

I 2018 deltog 188 klasser fordelt på 30 skoler fra hele Odense. Der var 4.378 elever, der cyklede, og de havde 16.051 cykeldage, hvoraf de kørte med hjelm de 15.529 dage. 

 

Læs mere om kampagnen Alle Børn Cykler.

 

Cykelven

Kampagnen Cykelven er ikke gennemført i 2018 på grund af udfordringer med persondatalovgivningen. Der arbejdes på en løsning til 2019.

 

Kampagnerne tænkes sammen med trafiksikkerhedstiltag (#26) på skolerne og gennemføres i samarbejde med færdselskontaktlærerne på skolerne.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018     Afsat i 2019 
4,6 mio. kr.  2,1 mio. kr.  0,4 mio. kr. 

 

 

Opdateret 30-10-2019

By- og Kulturforvaltningen