Spring til indhold

#5 Skolebørn på 2 hjul

Flere børn skal gå eller cykle i skole, og trafiksikkerheden for børnene skal være bedre.

For at øge børnenes motivation til at cykle eller gå i skole og for at gøre det mere sikkert for børnene at færdes i trafikken gennemføres følgende kampagner/tiltag på skolerne:

  • Cykelleg
  • Alle Børn Cykler 
  • Skolestartskampagne 
  • Trafiksikkerhedskampagner

Læs mere i handlingsplanen

 

 

Status, december 2020

 

2020 har i høj grad været præget af COVID-19 på skolerne, og i en længere periode i foråret var det ikke muligt at komme ud på skolerne og lave cykelleg. 828 elever har deltaget i cykelleg på skolerne i 2020. Pausen væk fra skolerne i foråret blev brug på at producere 8 instruktionsvideoer med inspiration til COVID-19-venlige cykellege. Samtidig blev lærere og pædagoger tilbudt virtuel instruktion og individuel sparring på cykelleg. Der har været en ekstra stor interesse for cykling som del af undervisningen og cykelleg siden nedlukningen og det øgede fokus på udeaktiviteter.

I august 2020 blev gennemført en skolestartskampagne på alle folkeskoler og interesserede privatskoler for 0.-3. klasse. En tilsvarende kampagne blev gennemført for forårs-SFO-elever i marts.

"Alle Børn Cykler"-kampagnen er gennemført i 185 klasser med deltagelse af 4.293 elever fordelt på 34 skoler.

Forvaltningen er i gang med at udvikle en ny kampagne som erstatning for Cykel Score. Denne kampagne har fokus på at skabe fællesskab omkring cykelfremmende aktiviteter på skolerne og øge fokus på cykling som del af undervisningen. Kampagnen forventes at være klar til foråret 2021. Derudover samarbejder forvaltningen tæt med skolerne omkring trafik, færdselsundervisning og kampagner.

Midlerne i 2021 skal videreføre og videreudvikle projekterne.

 

Læs mere om:

Cykelprojekter på skolerne

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2017-2018

Afsat i 2019

Afsat i 2020

Afsat i 2020

4,6 mio. kr.  2,1 mio. kr.  0,4 mio. kr.  0,4 mio. kr.   0,4 mio. kr. 

 

 

By- og Kulturforvaltningen