Spring til indhold

#5 Skolebørn på 2 hjul

Flere børn skal gå eller cykle i skole, og trafiksikkerheden for børnene skal være bedre.

For at øge børnenes motivation til at cykle eller gå i skole og for at gøre det mere sikkert for børnene at færdes i trafikken gennemføres følgende kampagner/tiltag på skolerne:

  • Cykelleg
  • Alle Børn Cykler 
  • Skolestartskampagne 
  • Trafiksikkerhedskampagner

Læs mere i handlingsplanen

 

 

Status, november 2021

 2021 har ligesom 2020 været meget præget af Covid-19 på skolerne. I starten af sommeren 2021 blev der dog åbnet mere op, og det var igen muligt at lave cykelleg og kampagner på skolerne.

1318 elever og 82 lærere eller pædagoger har deltaget i cykelleg på skolerne indtil 6. oktober 2021.

I august 2021 blev der gennemført en skolestartskampagne på alle folkeskoler i og på interesserede privatskoler for 0.-4. klasse, samt for forårs SFO-elever i marts måned.

”Alle Børn Cykler”-kampagnen er gennemført med deltagelse af 3.943 elever fordelt på 31 skoler.

I september 2021 blev den nye kampagne Jorden Rundt præsenteret for kommunens netværk for færdselskontaktlærere og der var rigtig gode tilbagemeldinger. 10 skoler har tilmeldt sig kampagnen, og her blev kampagnen rullet ud i slut september. Kampagnen kører året rundt, men erfaringer fra de første skoler vil blive indarbejdet løbende, så kampagnen udvikler sig i takt med, at skolerne får erfaring med at bruge den i hverdagen.

Der er udviklet et hæfte til alle skoler, hvor der præsenteres mere end 50 ture i hele Odense, som skolerne kan tage på cykeltur til. Dette skal inspirere skolerne til at cykle mere i undervisningen og bruge byen aktivt i hverdagen.

Der er ikke etableret yderlige bilfrie zoner i 2021, men der er dialog i gang med flere skoler.

Midlerne i 2022 skal videreføre og videreudvikle projekterne.
 

 

Læs mere om:

Cykelprojekter på skolerne

Find instruktionsvideoer til cykelleg her.

 

Økonomi

 

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2022

Afsat i alt fra 2017-2022

4,6 mio. kr.  0,5 mio. kr.   3,8 mio. kr. 

 

 

By- og Kulturforvaltningen