Spring til indhold

#49 Benedikts Plads

Benedikts Plads omlægges i forbindelse med etableringen af Odense Letbane. Pladsen får en ny funktion som trafikalt knudepunkt med mulighed for ophold.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Byudvikling

Nørregade 36
5000 Odense C
78 73 57 59

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

byudvikling.bkf@odense.dk

Letbanen vil løbe tværs gennem Benedikts Plads mellem Albanigade og Benediktsgade, og den nye plads sikrer, at banen integreres på pladsen i forhold til nye bevægelsesmønstre og ændret aktivitet.

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2018

Letbanen vil løbe tværs gennem Benedikts Plads, og letbanestoppet vil blive et centralt trafikalt knudepunkt. Som supplement til letbanestoppestedet inddrages et areal fra herberget til at udvide den eksisterende Benedikts Plads. Dette friholdes for trafik, og der bliver plads til ophold og grønne elementer. 
 

Formålet med udvidelsen af pladsen er at etablere en plads, som tilgodeser de eksisterende brugeres behov samtidig med, at pladsen tiltrækker Odenses øvrige borgere til at opholde sig og bidrage til by- og handelslivet ved Benedikts Plads.
 

Anlægget er i gang og færdiggøres i takt med letbaneprojektet.
 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019 
3,5 mio. kr.  3,5 mio. kr.  0,0 mio. kr. 

Opdateret 30-10-2019

By- og Kulturforvaltningen