Spring til indhold

#15 Trafiksikkerhedskampagner

99% af alle uheld skyldes trafikanternes adfærd. Derfor er det vigtigt løbende at arbejde med adfærden, så antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken reduceres.

Uopmærksomhed spiller ind i en tredjedel af ulykkerne, og halvdelen af alle ulykker skyldes for høj fart.

 

Færdselssikkerhedskommissionen anbefaler kommunerne at sikre, at der afsættes midler til lokale kampagneindsatser, som kan supplere og understøtte den nationale kampagneindsats. Der er store besparelser for kommunen ved at deltage i de nationale færdselskampagner, da det sparer kommunen for udvikling af egne kampagner. Desuden bakker politiet altid Rådets kampagner op med kontrol i kampagneperioden. Det giver en større effekt med de mange deltagere på landsplan, hvor budskaber bliver gentaget på vejkantplakater, TV og i national og lokal presse.

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2021

Odense Kommune deltog i 2021 i følgende nationale kampagner fra Rådet for Sikker Trafik:  

  • Kampagnen ”Kør bil, når du kører bil”
  • Spritkampagnen ”Klar til et pust”
  • Hastighedskampagnen ”Sænk farten – før det er for sent”

Alle kampagner er primært båret af vejkantsplakater, samt digitale elementer. I 2021 er der fundet en ny løsning for ophængning af vejkantsplakater og dette gør, at den samlede pris for ophængning af alle kampagner er blevet billigere end tidligere år.

 

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2022

Afsat i alt fra 2017-2022

1,1 mio. kr. 0,3 mio. kr. 0,9 mio. kr.

 

By- og Kulturforvaltningen