Spring til indhold

#23 Bedre forhold for fodgængere i signaler

Fodgængerne skal opleve kortere ventetid for rødt lys i byens lyskryds. Samtidig skal de blive bedre til at respektere det røde lys.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Byudvikling og Økonomi

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

byudvikling.bkf@odense.dk

Odense Kommune ønsker at forbedre forholdene for byens mange fodgængere.

Blandt andet vil kommunen forbedre forholdene i lyskryds med mange fodgængere, så grøntiden automatisk forlænges, når der registreres mange fodgængere. Dette kan gøres ved at etablere termiske kameraer ved krydsene fremfor anmelderknap.

Desuden skal fodgængernes oplevede tryghed forbedres. Det skyldes, at mange fodgængere bliver utrygge, hvis de ikke når over fodgængerfeltet inden for grøntiden. De fleste er nemlig ikke klar over, at der er indlagt en rømningstid, så man kan nå over – også selvom man træder ud i krydset i sidste sekunds grøntid. Ved at vise mellemtiden skabes der større tryghed og forståelse for, hvor lang tid man har til rådighed.

Nedtællingslys findes allerede i flere lyskryds i Odense bymidte, og undersøgelser peger på, at ventetiden her føles halvt så lang. Dermed stiger tilfredsheden blandt fodgængerne i disse kryds.

Læs mere i handlingsplanen

 

 

Status, november 2018

Projektet med at skabe bedre forhold for fodgængere i signaler er i gang. By- og Kulturforvaltningen har udpeget relevante steder, hvor løsningen ønskes etableret. 

Pt. afventer forvaltningen dog godkendelse fra Vejdirektoratet på alternativer til den nuværende nedtællingsløsning, da den nuværende løsning kun kan etableres i tidsstyrede lyskryds. Løsningen ønskes etableret i trafikstyrede kryds, og derfor rykkes midlerne til 2019. 

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019 
1,6 mio. kr.  1,6 mio. kr.  0,0 mio. kr. 

 

By- og Kulturforvaltningen