Spring til indhold

#23 Bedre forhold for fodgængere i signaler

Fodgængerne skal opleve kortere ventetid for rødt lys i byens lyskryds. Samtidig skal de blive bedre til at respektere det røde lys.

Odense Kommune ønsker at forbedre forholdene for byens mange fodgængere.

Blandt andet vil kommunen forbedre forholdene i lyskryds med mange fodgængere, så grøntiden automatisk forlænges, når der registreres mange fodgængere. Dette kan gøres ved at etablere termiske kameraer ved krydsene fremfor anmelderknap.

Også fodgængernes oplevede tryghed skal forbedres. Mange fodgængere bliver utrygge, hvis de ikke når over fodgængerfeltet, mens der er grønt. De fleste er nemlig ikke klar over, at der er indlagt en rømningstid, så man kan nå over – også selvom man træder ud i krydset i det sidste sekund med grønt. Ved at vise mellemtiden skabes der større tryghed og forståelse for, hvor lang tid man har til rådighed.

Nedtællingslys findes allerede i flere lyskryds i Odense bymidte, og undersøgelser peger på, at ventetiden her føles halvt så lang. Dermed stiger tilfredsheden blandt fodgængerne i disse kryds.

 

Se videoen "Der er tid nok", der forklarer, hvorfor der altid er tid nok til at nå over vejen i fodgængerfeltet

 

Læs mere i handlingsplanen

 

 

Status, januar 2021

Projektet med at skabe bedre forhold for fodgængere i signaler er i gang. By- og Kulturforvaltningen har udpeget relevante steder, hvor det ønskes at afprøve forskellige tiltag, der kan forbedre forholdene for fodgængere. Mange af tiltagene kræver dispensationer fra Vejdirektoratet, og vi er derfor i gang med at undersøge, hvilke tiltag der med fordel kan afprøves. 

 

Der er udarbejdet en kort informationsfilm, der fortæller om, hvordan signalanlæg fungerer, og hvorfor man ikke skal blive bekymret, når det skifter til rødt, inden man er nået hele vejen over i krydset.  

 

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024 Afsat i 2022 Afsat i alt fra 2017-2022
1,6 mio. kr.  0 mio. kr.  1,6 mio. kr. 

 

By- og Kulturforvaltningen