Spring til indhold

Fodgængere og fodgængersignaler

Fodgængere føler sig nogle gange presset for at nå over i fodgængerfeltet - men der er tid nok til, at alle kan nå med over.

 

Alle Odenses fodgængerfelter er indrettet sådan, at alle fodgængere kan nå over, inden der bliver grønt i modsatte retning.

 

Signalerne er timet, så en langsomt gående kan nå over, hvis man starter sin gang, så snart der bliver grønt, mens en hurtigt gående kan gå ud i fodgængerfeltet på det sidste sekund af grønt og stadig nå helt over, inden der bliver grønt i modsatte retning.

 

En langsomt gående vil opleve, at der bliver rødt, når man er kommet cirka halvvejs over. Det skal du ikke lade dig påvirke af. Der er stadig tid nok til at komme helt over, inden det skifter til grønt i den modsatte retning. Er der tale om et fodgængerfelt med en helle midtvejs, kan du altid nå til hellen, hvor du evt. skal vente til næste gang, der bliver grønt.

 

Husk også at trafikken i modsatte retning under alle omstændigheder har vigepligt - også selv om de har grønt - og først må køre, når der er fri bane.

 

Find rundt i Odense med Odense Rundt

Benyt Odense Rundt til at få vist den anbefalede rute. Ruteplanlæggeren på Odense Rundt viser den anbefalerede rute både til fods, på cykel og i bil.

 

Bedre forhold for fodgængere

Et af indsatsområderne i Handlingsplan for mobilitet og byrum 2017-2024 er Bedre forhold for fodgængere i signaler. Målet med dette indsatsområde er, at fodgængere skal opleve kortere ventetid for rødt lys i byens lyskryds. Samtidig skal de blive bedre til at respektere det røde lys. 

By- og Kulturforvaltningen