Spring til indhold

Letbane

Letbanen kører i Odense på strækningen mellem Tarup og Hjallese. Se hvordan du forholder dig i trafikken i forhold til letbanen.

Letbanen kører på Østre Stationsvej forbi Kongens Have

Odense Letbane

I Odense kører der nu en letbane på den lidt over 14 km. lange strækning fra Tarup i nord til Hjallese i syd. Det betyder, at trafikanter i Odense skal vænne sig til en nye aktør i trafikken. Her kan du blive klogere på, hvordan du færdes sikkert nær letbanen og få besvaret nogle hyppige trafik-spørgsmål angående letbanen.

 

Du kan læse mere om Odenses Letbane og finde flere svar på spørgsmål på www.odenseletbane.dk

 

Se dig for, når du krydser letbanesporet

Du skal altid overholde din vigepligt, når du krydser letbanesporet. Letbanen kommer fra begge sider, og du kan oftest ikke høre den. Stop derfor altid op og se dig grundigt for, før du krydser letbanesporet.

Hvis du skal krydse letbanesporet et sted, hvor der ikke er lysregulering (fx ved en privat boligvej), skal du følge færdselsreglerne, og i dette tilfælde har du vigepligt. Letbanen kommer fra begge sider, og hastigheden kan overraske. Derfor skal du altid stoppe op og orientere dig grundigt til begge sider, inden du krydser letbanesporet. Du må ikke køre ud på letbanesporet og vente der, da du ikke må opholde dig i letbanesporet.

 

Stop for gult

Nærmer du dig et kryds, hvor signalet skifter til gult, så skal du bremse. Letbanen har prioritet i alle kryds, den kører igennem, og er derfor ofte i fart, når den krydser. Orienter dig, inden du kører ud i krydset - også når der er grønt. I trafikerede kryds kan der være kø, og her skal du følge færdselsreglerne og vente bag stopstregen, til der er fri bane, så du kan komme med hele vejen over i krydset. Denne generelle færdselsregel er særlig vigtig, når du krydser letbanesporet, så du ikke ender med at blive hængende med bagenden i sporet.

 

Hvorfor får jeg rødt lys, selvom jeg skal ligeud i nogle lyskryds?

For at undgå konflikt mellem krydsende trafikanter og letbanen er der altid rødt for andre trafikanter, når letbanen kommer. Det gælder også for fx bilister, der skal ligeud i samme retning som letbanen. Det er for at sikre, at fx en venstresvingende bilist ikke støder sammen med et ligeud-kørende letbanetog. Der er desværre ikke plads til venstresvingsbaner i alle kryds.

 

Venstresving i et kryds

Hvis du som bilist skal krydse letbanesporet i et kryds, skal du blot følge færdselsreglerne. Dvs. skal du svinge til venstre, kan du blot køre frem til svingstregen, når du har grønt (selvom denne er placeret på letbanesporet) og fortsætte dit sving, når der er fri bane.

 

Du må ikke opholde dig på letbanesporet

Hvis du skal krydse letbanesporet i et fodgængerfelt, må du ikke gå ud på letbanesporet og vente på grønt. Du skal vente på fortovet ved signalanlægget. Selvom det kan virke som en lang strækning at krydse både letbanesporet og vejen for at nå over til næste helle eller helt over vejen, så er der indregnet tid i signalet til, at du kan nå at krydse. Dvs. at du har tid nok til at krydse fodgængerfeltet, så længe du træder ud, mens du har grønt. Hvis det skifter til rødt, mens du er i færd med at krydse fodgængerfeltet, skal du blot fortsætte din gang. Skiftet er regnet ind i signalanlægget for dem, der har rødt, når du har grønt (også letbanen), så der er tid nok til, at du kan komme hele vejen over.

 

Se også videoen om fodgængersignaler her

 

Illustration, der forklarer overgangen for fodgængere ved letbanesporet

 

Tip: Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en midterhelle eller ej, kan du tjekke, om der er et fodgængertryk, og at der ikke er nogen fodgængerstriber. Hellerne har fodgængertryk og ingen fodgængerstriber.

 

Cykel vinkelret over sporet

Det er vigtigt, at du som cyklist krydser letbanesporet vinkelret, altså at du ikke cykler skråt over letbanesporet. På den måde krydser du letbanesporet på den mest sikre måde, samtidig med at du ikke risikerer, at dit cykeldæk sidder fast i skinnerne. Der vil være markering på vejen eller skilte ved krydsninger, så du ikke er i tvivl.

 

Letbanesignalet

Letbanen har prioritet i de 56 lyskryds, den passerer igennem. Det betyder, at letbanen har grøn bølge og skal holde mindst muligt for rødt ved de enkelte kryds. Alle kryds får automatisk besked om, at et letbanetog er på vej, hvorefter letbanetoget får grønt lys. Her kan du se en forklaring på letbanens lyssignaler.

 

Billedelig forklaring af letbanens traflys

By- og Kulturforvaltningen