Spring til indhold

Odins Bro

Find åbningstider for Odins Bro her.

Se åbningstider for Odins Bro

Få sms ved driftsforstyrrelser på Odins Bro

 

  

Odins Bro er en dobbelt svingbro, dvs. de to brosektioner drejes til side, når kanalen skal passeres af skibe. Konstruktionen er er udført, så der er fri gennemsejling i kanalens fulde bredde, når broen er åben. Hvert brofag er næsten 100 m langt, og med fire vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti er bredden 28 m. Hvert brofag vejer næsten 2000 tons. 

 

Odins Bro

By- og Kulturforvaltningen