Spring til indhold

Odins Bro

Odins Bro er en fast vejforbindelse over Odense Kanal.

Se åbningstider for Odins Bro

Få sms ved driftsforstyrrelser på Odins Bro

 

  

Bagom Odins Bro

Med opførelsen af Odins Bro er hullet på Odense ringvej blevet lukket, så trafikken mellem det nordvestlige og det nordøstlige Odense ikke længere skal ledes ind over havnen og gennem byen.

 

Odins Bro er en dobbelt svingbro, dvs. to de brosektioner drejes til side, når kanalen skal passeres af skibe. Konstruktionen er er udført, så der er fri gennemsejling i kanalens fulde bredde, når broen er åben. Hvert brofag er næsten 100 m langt, og med fire vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti er bredden 28 m. Hvert brofag vejer næsten 2000 tons. 

 

Odins Bro

 

VVM (vurdering af virkning på miljøet) af Kanalforbindelsen (34 Mb)

Tillæg til VVM (5,4 Mb)

Regionplantillæg (66,7 Mb)By- og Kulturforvaltningen