Spring til indhold

Åbningstider - Odins Bro

Her finder du broreglementet for Odins Bro. I det kan du bl.a. finde åbningstider for skibe.

Broreglement for Odins Bro

Der er forskellige kriterier for, hvornår skibe og lystsejlere kan passere broen. Du kan finde alle oplysninger og kriterier for åbninger i reglementet for Odins Bro.

    

Reglementet for Odins Bro (gældende fra maj 2022) - her finder du også åbningstider

 
 

By- og Kulturforvaltningen