Spring til indhold

Veje

Vil du gerne vide, hvor der er vejarbejde, læse om snerydning eller se regler for veje i Odense? Så kan du finde svaret her.

Vejarbejde

Her kan du få informationer om aktuelle vej- og anlægsarbejder. Det gælder også fortovsrenoveringer.

Anlæg, vejarbejde og fortovsrenoveringer

Hvis du forvolder skade på kommunalt byudstyr

Har du påkørt et skilt, et lyssignal, en helle eller andet byudstyr i Odense, så skal du melde det til Odense Kommune:

Skade på kommunens byudstyr

Grundejer i Odense Kommune

Er du grundejer i Odense Kommune, har du forskellige forpligtigelser, om du bor på privat fællesvej eller en kommunal vej. Det kan du se mere om herunder. Du finder også link til, hvis du skal nedlægge eller søge om en ny adgang/overkørsel til din ejendom.

Grundejers forpligtigelse (snerydning, klipning af hæk, ukrudtsbekæmpelse osv.)

Private fællesveje - læs om grundejers ansvar

Søg etablering eller nedlæggelse af overkørsel

Voldsomt eller ekstremt vejr: hvad gør du som borger?

Tilladelser til plakater, skilte, containere eller gravearbejde 

Skal du hænge plakater eller et skilt op, skal du søge om tilladelse. Det samme gælder, hvis du skal stille stilladser eller containere op, eller grave i veje eller fortove. 

Regler, tilladelser og bevillinger for fx ophængning af skilte eller opsætning af container

Adresser - vejnavne og husnumre

Informationer om veje

Du kan få informationer om en bestemt vej i Odense eller se, hvor der er trafiktællinger

Vejregister - søg og få informationer om en vej

Trafiktællinger i Odense Kommune

Snerydning og renhold af veje i Odense Kommune

Odense Kommunes Vintertjeneste rydder sne og gruser i henhold til et Vinter- og renholdelsesregulativ. Her kan du bl.a. læse mere om, hvordan kommunen rydder, når sneen falder. Du kan også se grundejers forpligtigelser i forhold til fx snerydning.

Vinter- og renholdelsesregulativ

By- og Kulturforvaltningen