Spring til indhold

Søg etablering/nedlæggelse af adgang/overkørsel til ejendom

Indkørsel, udkørsel, opkørsel, nedkørsel, overkørsel - eller bare adgang til din matrikel. Kært barn har mange navne! Ønsker du at etablere, udvide eller nedlægge en adgang til din ejendom, kan du søge her.

Kontaktinformation

Trafik og Mobilitet

Nørregade 36
5000 Odense C
63758500

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Trafik

Email

trafik@odense.dk

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Tirsdag 12.30-15.30
Torsdag 9.00-11.30

Søger du om tilladelse til at etablere en adgang i forbindelse med et byggeprojekt for garage eller carport, skal du søge hos Byggesag.

Vejledningen her gælder for både privat fællesvej og offentlig vej.

Hvad koster det?

Det er gratis at søge om tilladelse til at etablere, udvide eller nedlægge en overkørsel. Men du skal betale for selve arbejdet med at få det gjort og for ombygningen af fortovet, ændringer i fx afmærkninger på vejen, og hvis noget skal flyttes under ombygning fx elmast, træ, lysmast o.l.

Kræver det ja fra andre?

Ligger din ejendom ud til en privat fællesvej, og ønsker du adgang til denne vej, så kræver det en vejret. Vejret gives af vejejeren. Bor du i en ejendom med flere ejere, skal I være enige om projektet.

Hvordan søger jeg om tilladelse etablering, udvidelse eller nedlæggelse af en overkørsel?

Du udfylder ansøgningen og vedlægger en tegning, som med mål viser det ønskede.

Det er vigtigt, at tegningen viser:

  • Placeringen og bredden af overkørslen.
  • Afstande mellem overkørslen og skel.
  • Placeringen af eventuelle el-skabe, lysmaster, træer, brandhane, skilte m.v. i nærheden.
  • Målestoksforholdene på det indtegnede.

Der stilles krav om en minimumsafstand fra en overkørsel til el-skabe, lysmaster, træer, brandhane, skilte m.v. Evt. flytning eller fjernelse af en genstand skal betales af dig. 

Se Vilkår for etablering af overkørsel til ejendomme med personbil- og lettere varevognkørsel

Se Vilkår for etablering af overkørsel til ejendomme med erhvervskørsel

Søger du om overkørsel til parkering i forhave, skal du oplyse afstanden fra facaden til skel ud mod vejen.

Hvad skal jeg selv undersøge?

Du skal selv undersøge, om der kan være tinglyst forhold på ejendommen, som kan forhindre den ønskede adgang/overkørsel. Der kan eventuelt søges om dispensation, og det gør du i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til adgang/overkørsel.

Hvad undersøger kommunen for mig?

I forbindelse med behandling af ansøgningen undersøger vi, om der kan være forhold i eventuel lokalplan eller kommuneplan, som kan forhindre ønsket eller kræver en dispensation.

Hvornår kan jeg forvente svar?

Normalt har vi en behandlingstid på 4-6 uger. I ferieperioder skal der dog forventes en forlængelse på 2 uger.

Hvordan udføres adgangen/overkørslen?

Adgangen/overkørslen skal udføres efter vores standardkrav og tegning af overkørsel. Der kan dog ved specielle forhold være yderligere krav til udførelse og eventuelle ændringer i vejarealet ved tilladelsen. Ved særlige forhold kan kommunen sætte krav til ændring af trafikale forhold, fx, skiltning eller en ændring i afmærkning på vejen.

Hvem skal udføre/fjerne adgangen/overkørslen?

Arbejdet i vejarealet uden for din ejendom skal udføres af en entreprenør med brolæggererfaring. Det er dit ansvar, at entreprenøren søger om gravetilladelse inden arbejdets start.

Hvad siger loven?

Se Lov om offentlige veje §49 og Lov om private fællesveje §62.

By- og Kulturforvaltningen