Spring til indhold

Søg etablering/nedlæggelse af adgang/overkørsel til ejendom

Indkørsel, udkørsel, opkørsel, nedkørsel, overkørsel - eller bare adgang til din matrikel. Kært barn har mange navne! Ønsker du at etablere, udvide eller nedlægge en adgang til din ejendom, kan du søge her.

Vejledningen gælder for både privat fællesvej og offentlig vej.

 

Hvad koster det at søge om tilladelse til etablering/nedlæggelse af adgang/overkørsel?

Det er gratis at søge om tilladelse, men du skal betale for ombygningen af fortovet, etablering/nedlæggelse af adgangen, ændringer i vejarealet som afmærkning m.v.

Hvordan skal jeg søge om tilladelse til nedlæggelse af adgang/overkørsel?

Du udfylder ansøgningen og vedlægger en tegning, som med mål viser det ønskede.

Hvordan skal jeg søge om tilladelse til adgang/overkørsel?

Du udfylder ansøgningen og vedlægger en tegning, som med mål viser det ønskede. Det er vigtigt, at placeringen og bredden af adgangen beskrives grundigt.

Det er også vigtigt, at du oplyser, om der er forhindringer på arealet ud for den ønskede adgang/overkørsel - f.eks. gadetræ, brandhane, elskab, lysmast og lignende fast genstand. Vi stiller nemlig krav om en minimumsafstand til gadetræ, lysmast, pullerter og mast med færdselstavle (se vores standardkrav på links nederst på siden). Evt. flytning eller fjernelse af en genstand skal betales af dig.

Hvad skal jeg selv undersøge?

Der kan være tinglyst forhold på ejendommen, som kan forhindre den ønskede adgang/overkørsel. Der kan eventuelt søges om dispensation, og det gør du i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til adgang/overkørsel.

I forbindelse med behandling af ansøgningen undersøger vi, om der kan være forhold i eventuel lokalplan eller kommuneplan, som kan forhindre ønsket eller kræver en dispensation.

Hvornår kan jeg forvente svar?

Normalt har vi en behandlingstid på 4-6 uger. I ferieperioder skal der dog forventes en forlængelse på 2 uger.

Hvordan udføres adgangen/overkørslen?

Adgangen/overkørslen skal udføres efter vores standardkrav og tegning af overkørsel. Det kan dog ved specielle forhold medføre andre eller flere krav til udførelse og eventuelle ændringer i vejarealet ved tilladelsen.

Detailtegning af overkørsel

Standardkrav til overkørsler til Erhverv

Standardkrav til overkørsler til ejendomme med personbil- og lettere varevognkørsel

Hvem skal udføre/fjerne adgangen/overkørslen?

Arbejdet i vejarealet uden for din ejendom skal udføres af en entreprenør med brolæggererfaring. Grundejeren skal søge om opgravningstilladelse inden arbejdets start. Se vores standardkrav.

Kræver det ja fra andre?

Ligger din ejendom ud til en privat fællesvej, og ønsker du adgang til denne vej, så kræver det en vejret. Vejret gives af ejeren af grunden, hvorpå vejen ligger. Bor du i en ejendom med flere ejere, skal I være enige om projektet.

Hvad siger loven?

Se Lov om offentlige veje §49 og Lov om private fællesveje §62.

Ved yderligere spørgsmål skriv eller ring til os.

By- og Kulturforvaltningen