Spring til indhold

Trafiksikkerhed og fremkommelighed

Trafik i Odense. Her kan du henvende dig med spørgsmål, forespørgsler og ønsker til ændringer i de trafikale forhold.

Hvad handler din henvendelse om?

Vil du tippe Odense Kommune om et ødelagt skilt, en defekt lysmast, et hul i vejen eller lignende, så brug Giv et tip

 

Har du et spørgsmål eller en forespørgsel til noget, der handler om trafiksikkerheden og fremkommeligheden på din vej eller et sted, hvor du færdes, så kan du skrive til Trafik.

 

Inden du skriver til os

Inden du skriver til os, skal du vide, at Trafik og Mobilitet arbejder med afsæt i den plan og de prioriteringer, som du kan læse om i Handlingsplanen for mobilitet og byrum 2017-2024. Handlingsplanen er Odense Kommunes katalog over de projekter, der skaber bedre trafiksikkerhed, fremkommelighed, bæredygtig mobilitet og byliv i Odense. Og den er grundlaget for en årlig økonomisk prioritering af de midler, der er til rådighed til fx at ombygge kryds, etablere nye cykelstier, trafiksanere boligveje med for høj hastighed osv.


Inden du skriver til os, er det derfor en god idé at tjekke, om det, din henvendelse drejer sig om, allerede er beskrevet i handlingsplanen. Er det det, så er det noget, vi allerede er opmærksomme på, og som der tages hånd om, så snart der prioriteres midler til det.

 

Ønsker du at skrive til os?

Hvis det, din henvendelse drejer sig om, ikke allerede er beskrevet i Handlingsplanen, så vil vi gerne høre fra dig. Vælg herunder, hvad din henvendelse drejer sig om: 

Hastighed og tung trafik

Projekt: Tryghed på boligveje

Signaler / lyskryds

Kø, vejarbejde, afspærring o.l.

Parkering

Cykelstier

Fortove

Overkørsler

Skilte, tavler, plakater og trafiktavler

Skolevej

Busstoppesteder

 

By- og Kulturforvaltningen