Spring til indhold

Skoleveje

Oplever du trafikfarlige situationer på en skolevej? Kender du den anbefalede skolevej til dit barns skole?

Odense Kommune har arbejdet med at sikre skoleveje i Odense i mere end 40 år, og der er faktisk ikke én folkeskole i Odense, hvor der ikke er blevet gjort noget for at forbedre de trafikale forhold omkring skolen. Det skyldes, at der i mange år har været stort politisk fokus på at sikre vores skoleveje. 

Se, hvor der aktuelt arbejdes med at gøre skolevejen mere sikker

Se nøgletal for børns transportvaner til skole

 

Hvad er en skolevej?

En skolevej er en anbefalet primær rute hen til en skole. En vej er ikke en skolevej, blot fordi der færdes mange børn på vejen. 

Se de anbefalede skoleveje for alle folkeskoler i Odense på Odense Rundt
Arbejdet med at sikre skolevejene til Odense folkeskoler er tosidet. Dels arbejdes der på fysiske forbedringer til en mere sikker skolevej. Det kan fx være krydsningsheller, indsnævringer, parkeringsforbud, hastighedsdæmpende foranstaltninger, tunneller, lyskryds, stibroer, skolepatruljer eller bilfri zoner. Intet af dette er dog noget værd, hvis ikke det bliver fulgt op med undervisning og træning, så eleverne lærer at begå sig og færdes sikkert i trafikken. Derfor foregår arbejdet med at sikre skolevejen altid i tæt samarbejde med skolen og færdselslærerne og bliver fulgt op med undervisning. 

Udover samarbejdet med skolerne arbejder Odense Kommune tæt sammen med Politiet for at sikre skolevejene.

 

Forældrenes rolle

Forældre spiller også en vigtig rolle for sikre skoleveje. Dels er det faktisk ofte forældrene, der er med til at skabe usikre forhold omkring skolerne, fordi mange kører deres børn helt hen til skolen. Denne problemstilling tager vi ofte fat på sammen med skolen, og vi har fx lavet bilfrie zoner ved nogle skoler. Dels er det også en forældreopgave at træne turen til og fra skole med børnene. Foregår turen på cykel, er det vigtigt at træne på cyklen med dit barn. Til det formål har Cyklisternes By lavet en række inspirationsvideoer til lege på cyklen, hvor dit barn træner forskellige elementer i det at blive tryg på cyklen og kunne transportere sig selv sikkert til og fra skole. Se cykelleg-videoerne her

 

Oplever du problemer med en skolevej?

Trafik & Mobilitet har et godt og tæt samarbejde med skolerne i Odense om de trafikale forhold omkring skolen. Oplever du problemer med dit barns skolevej, vil vi derfor opfordre dig til i første omgang at kontakte skolens ledelse, skolebestyrelsen eller færdselskontaktlæreren på dit barns skole. Og ellers er du også velkommen til at henvende dig til trafik@odense.dk

 

Tip os om fejl og mangler på skolevejen

Oplever du huller i cykelstien, en sti, der er ufremkommelig, fordi hækken eller buskadset er vokset ud over stien, problemer med belysning eller lignende, så tip os om det på Giv et tip

 

OBS! Handler din henvendelse om mangelfuld belysning, så undersøg først, om lysmasten står på skolens matrikel. Gør den det, er det skolens tekniske servicemedarbejder, du skal have fat på.

 

 

Cykelstier, fortove og hastigheden på vejen

Oplever du problemer med en cykelsti – se mere her
Oplever du problemer med et fortov – se mere her
Oplever du problemer med hastigheden på en vej – se mere her
 

By- og Kulturforvaltningen