Spring til indhold

Miljøzone for dieselpersonbiler

Fra 1. oktober 2023 skal ældre dieseldrevne personbiler have monteret et partikelfilter for at køre i miljøzonen, der svarer til Ring 2 i Odense Kommune. 

Ældre personbiler, der kører på diesel, skal fra 1. oktober 2023 have monteret et partikelfilter for at kunne køre i miljøzonen på vejene inden for Ring 2 i Odense Kommune.

Den nye regel skal sikre en renere og sundere luft og vil typisk gælde for dieseldrevne personbiler, der er indregistreret før 2011.

Ejere af de ældre dieselpersonbiler vil frem mod oktober 2023 få brev i e-Boks fra Miljøstyrelsen om reglerne. Ved at slå op i Motorregistret på www.motorregister.skat.dk kan bilejere selv undersøge, om deres bil allerede har et partikelfilter.

 

Tilskud og dispensation

Det koster cirka 6.000 kroner at få monteret et partikelfilter, og for bilejere med en skattepligtig indkomst under 300.000 kroner om året er det muligt at få et tilskud på 2.000 kroner via Miljøstyrelsen.

Læs om tilskudsordningen her

Der er mulighed for at søge om dispensation for kravene i miljøzonen, hvis det for eksempel ikke er muligt at montere et godkendt partikelfilter på en specifik bilmodel. Det er Miljøstyrelsen, der behandler ansøgninger om dispensation.

 

Læs om dispensationer her

Miljøstyrelsen står også for kontrollen, der sker digitalt ved at aflæse nummerplader inden for miljøzonen. Kørsel i en dieselpersonbil uden partikelfilter kan udløse en bøde på 1.500 kroner.

 

Skilte og spørgsmål

Odense Kommune har siden 2010 haft en miljøzone inden for Ring 2 med regler for dieseldrevne lastbiler og busser. I 2020 blev miljøzonen udvidet til også at gælde for varebiler, og fra 1. oktober 2023 skal ældre dieselpersonbiler ligeledes have monteret et partikelfilter for at få adgang til miljøzonen.

Ved alle indfaldsveje til miljøzonen er det markeret med skiltning, at man er på vej ind i en miljøzone.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med miljøzonen:

 

• Læs mere på www.miljøzoner.dk

• Skriv til info@miljoezoner.dk

• Ring til tlf. 70 80 92 82

Ud over Odense har også kommunerne København, Frederiksberg, Aarhus og Aalborg miljøzoner.

I Odense dækker miljøzonen hele Ring 2, som er markeret her på kortet:


Miljoezone i Odense Kommune


Klima- og Miljøforvaltningen