Spring til indhold

Parkering

Oplever du uhensigtsmæssig parkering? Har du spørgsmål til parkeringsmuligheder? Hvem må parkere på min vej?

Det er P-Nord, der udfører parkeringskontrol i Odense Kommune. Alle henvendelser vedr. ulovlig eller uhensigtsmæssig parkering skal derfor rettes til P-Nord. Kontakt P-Nord. Handler det om forseelser, der er til gene for trafikken, kan Fyns Politi kontaktes.

I Odense må der ikke parkeres på fortovet. Trailere, campingvogne o.l. må parkeres på en offentlig vej i max 12 timer. Læs mere om regler for parkering i Odense i Bekendtgørelse om standsning og parkering i Odense Kommune

Bliv klogere på regler om parkering i Odense Kommunes Parkeringsguide

Parkering i Odense Bymidte

Der er masser af parkeringsmuligheder i bymidten i Odense, men som i alle andre større byer, kan du ikke parkere gratis og ubegrænset noget sted i bymidten. Få overblik over parkering i bymidten og på havnen på Odense Rundt

Parkering på boligveje

Trafik & Mobilitet arbejder med trafikplanlægning i hele Odense og med at prioritere i, hvad de offentlige arealer skal anvendes til. Når vi planlægger trafikken, skal der først og fremmest være den nødvendige plads til vejbaner, cykelstier, fortove, regnvandsbede m.m. Er der plads til mere, giver vi også mulighed for at parkere på vejen. Parkering på vejen er dog altid kun en mulighed – et midlertidigt gode – ikke noget, du i udgangspunktet kan forvente at have mulighed for.

Odense Kommune har ikke pligt til at stille parkeringspladser til rådighed på offentlige arealer. Parkering skal som udgangspunkt foregå på egen grund, eller ved at du betaler for at parkere et andet sted. Særligt i de tæt beboede områder af Odense kan du ikke forvente, at der er mulighed for at parkere ved kantstenen lige ude foran dit hus, hverken for dig selv eller dine gæster. Vejen lige ude foran dit hus eller lejlighed er ofte offentlig vej, og alle andre har lige så meget ret til at parkere netop der som dig eller dine gæster.

Licensområder

For at regulere de muligheder, der er for at parkere på offentlig vej, er der flere steder i Odense C indført parkeringslicensområder. Se mere om parkeringslicensområder i Odense her

Tilladelse til at parkere der, hvor du normalt ikke må parkere

Skal du fylde eller tømme en flyttebil, læsse varer af eller på, eller have håndværkere på besøg, der har brug for at kunne komme til og fra deres bil, så kan du søge om en dispensation til at parkere på offentlig vej et sted, hvor du normalt ikke må parkere. Søg dispensation her

By- og Kulturforvaltningen