Spring til indhold

Søg tilladelse til parkering og kørsel

Skal du køre, parkere eller læsse varer af eller på, hvor du normalt ikke må, kan du søge en tilladelse.
Dette er en dispensation fra de almindelige færdselsregler.

Her kan du ansøge om tilladelse til parkering og kørsel på offentlig gade og vej, hvor du normalt ikke må parkere og køre

Tilladelsen er gratis.

Tilladelsen er ikke personlig, men gælder for det køretøj, du ansøger til.

Inden du gennemfører selvbetjeningsløsningen, er det vigtigt, at du har læst og accepteret retningslinjerne på denne side.

Retningslinjer for dispensation til at parkere

Parkeringsdispensation kan udstedes til at parkere eksempelvis ud over den tilladte parkeringstid ved tidsbegrænset parkering, eller hvor der normalt ikke må parkeres som fx i gågader.
Parkeringsdispensation kan kun udstedes til firmabiler (biler registreret som erhvervskøretøj), hvis tilstedeværelse nær arbejdsstedet er nødvendig for, at arbejdsopgaven kan udføres.

Det kan eksempelvis være til:

 • Håndværkere (VVS-biler, montørbiler, værkstedsbiler o.l.)
 • Flyttebiler (dog også privat bil m/trailer ifm. flytning)
 • Bil, hvor kran, kompressorudstyr eller andet er fastmonteret på bilen
 • Pressevogne (TV, radio m.v.)
 • Enkeltstående offentlige arrangementer.

Parkeringsdispensation kan kun udstedes:

 • Til enkeltstående arbejdsopgaver
 • For max. én måned ad gangen (ved større opgaver)
 • Ved standsningsforbud med politiets samtykke

Parkeringsdispensation kan IKKE udstedes:

 • I reklameøjemed
 • Ved betalingsparkering
 • Som generel dispensation for parkering

Retningslinjer for dispensation til kørsel

Kørselsdispensation kan udstedes til kørsel med firmabil i gågade, torveplads o.l., såfremt en arbejdsopgave ikke kan udføres inden for det tidsrum, hvor varekørsel er tilladt. Der kan enten søges om en kørselsdispensation for en kortere periode eller en generel kørselsdispensation gældende op til seks måneder.

Kørselsdispensation kan eksempelvis udstedes til:

 • Håndværkere (ifm. renovering/ombygning af ejendom, butik, lejlighed o.l.)
 • Flyttebiler (dog også privatbil m/trailer ifm. flytning)
 • Akutte arbejdsopgaver
 • Enkeltstående offentlige arrangementer
 • Kørsel med handicappede – herunder hyrevogne

Generel kørselsdispensation gældende op til 6 måneder kan eksempelvis udstedes til:

 • Kørsel - over kortest mulig strækning - til personer, der kan dokumentere, at de har rådighedsret til en bestemt p-plads, hvortil der kun kan køres via gågade, torveplads e.l.
 • Pengeinstitutters sikkerhedsbetingede værditransporter

Generel kørselsdispensation udstedes IKKE til:

 • Varekørsel uden for den tilladte varekørselstid
 • Kørsel til læger, tandlæger, fysioterapeuter, optikere eller anden patientbehandling 

Søger du som privatperson

Har du som borger brug for at parkere med en flyttebil på offentlig gade og vej i bymidten, hvor der ellers er kørsels- og parkeringsforbud, kan du søge en tilladelse på lige fod med håndværkere og virksomheder.
 
I ansøgningen bliver der spurgt til "Din virksomhed", "Firmanavn", "Adresse" m.m. Søger du som privatperson, udfylder du "Firmanavn" med dit eget navn og adresse.

 

Særlige forhold langs letbanetracé

Er der brug for tilladelse til arbejder m.m. langs letbanetracé, skal der ansøges om dette via www.rov.vd.dk.

Læs evt. mere om sikkerhed for arbejde nær letbanen på Odense Letbanes hjemmeside.

Særlige forhold vedr. akut kørsel.

Der kan forekomme situationer, som kræver øjeblikkelig indsats og hvor det tidsmæssigt ikke er muligt at indhente dispensation fra kørsels/parkerings bestemmelserne. Det kan fx være et sprunget vandrør i en ejendom i gågaden, hvor der normalt skal indhentes dispensation for at køre til/fra og evt. parkere ved.

Er der behov for særlig akut kørsel/parkering i område, hvor det ikke er tilladt (eller uden for det tilladte tidsrum), skal der inden kørsel gives telefonisk besked til Fyns Politi, som ved efterfølgende kontrol, kan kræve dokumentation for det akutte arbejdes udførsel. Hvis et køretøj bliver pålagt en p-afgift grundet et akut arbejde, vil der skulle fremlægges dokumentation for arbejdets udførelse.

Der kan kun være tale om en særlig akut situation, hvis det tidsmæssigt ikke er muligt at indhente normal dispensation fra kørsels- parkeringsbestemmelserne inden arbejdets udførelse.

 

Det skal du have parat, inden du ansøger

Ansøgningen skal indeholde oplysning om:

 • Firmanavn/navn og adresse
 • Telefonnummer og e-mailadresse
 • Sted for dispensationen (vej-/gadenavne og husnr.)
 • Køretøjets registreringsnummer
 • Tidsrum (dag/e og klokkeslæt for dispensationen)
 • Anledning (arbejdsopgavetype)

Du modtager tilladelsen i din digitale postkasse som en vedhæftet fil. Du skal anbringe tilladelsen synligt bag frontruden i det pågældende køretøj.

Konstateret misbrug eller ukorrekte oplysninger ifm. erhvervelse af en parkerings- eller kørselsdispensation kan medføre parkeringsafgift samt inddragelse af dispensationen med øjeblikkelig virkning.

By- og Kulturforvaltningen