Spring til indhold

Midlertidig overnatning

Skal du holde idræts-arrangement, eller andet arrangement med overnatning i op til 5 døgn? Skal overnatningen være i lokaler, der ikke er indrettet og godkendt til permanent overnatning? Sådanne lokaler kan anvendes til midlertidig overnatning, men det skal anmeldes.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvordan anmelder man midlertidig overnatning?

 

Midlertidige overnatninger, skal meddeles til Odense Kommune, Byggesag senest 14 dage før første overnatningsdøgn - omfatter overnatningen flere end 150 personer, skal overnatningen meddeles senest 4 uger før.

 

Du skal anmelde midlertidig overnatning ved at lave en ansøgning via Byg&Miljø eller via digital post til Byggesag. Din ansøgning skal indeholde følgende information og dokumentation:

 • Dato og længde for overnatningen

 • Adresse for overnatning samt bygnings- og lokalenummer

 • Antal overnattende personer

 • Oplysning om, hvorvidt der er fast vågen vagt

 • Kontaktoplysninger for den ansvarlige person for overnatningen

 • Kontaktoplysninger for indsender af meddelelsen

 • Kontaktoplysninger for den ansvarlige person, der er til stede under overnatningen

 • Kopi af driftsjournalen for den midlertidige overnatning

 • Kopi af belægningsplan for overnatning i rum med flere end 50 overnattende

 

Hvilket regler gælder for midlertidig overnatning?

 • Der er tale om kortvarigt ophold på op til 5 døgn
 • Der er tilstrækkelige alarmerings-, evakuerings- og redningsmuligheder
 • Der i byggeri, hvor der midlertidigt overnatter mere end 150 personer, skal være mindst 1 fast vågen vagt
 • Der udarbejdes en driftsplan efter bestemmelserne i § 83, som sikrer, at der opnås et sikkerhedsniveau som beskrevet i § 82
 • Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand
 • Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks
 • Der er udarbejdet en belægningsplan for lokaler, hvor der overnatter mere end 50 personer. 

Læs lovgivning i Bygningsreglementet om midlertidig overnatning

 

By- og Kulturforvaltningen