Spring til indhold

Taxi - takstreglement

Se takst reglementet og priser for kørsel med taxi med kommunal taxi tilladelse.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Færdselsstyrelsen

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

info@fstyr.dk

Gyldigt fra 1. juni 2018Som maksimaltakster for kørsel med taxier betales, bortset fra særlig skriftlig aftale mellem bestillingskontoret og kunden, hvad taxameteret viser efter nedenstående regler:

 

Takster for kørsel med kommunal taxi
 

Takst 1

Hverdagskørsel 

fra kl. 6 til kl. 18.

Takst 2

Kørsel aften og nat fra kl. 18 til kl. 6.
 
Weekender fra fredag kl. 18 
til mandag kl. 6 
samt på helligdage.

Takst 3

Kørsel på særlige dage. 
 
Det vil sige 1. januar,
24.-26. december og 31. december.

 Starttakst (kr./tur)

 

 80,00 kr.  90,00 kr.  135,00 kr.

 Kilometertakst (kr./tur)

 

 12,00 kr.  17,00 kr  25,50 kr.

 Kilometertakst Storvogne (kr./tur)

 

 18,00 kr  25,50 kr  38,25 kr.

 Tidstakst (kr./tur)

 

 400,00 kr  450,00 kr.   675,00 kr.

 

Kørsel med ekstra chauffør

Såfremt en sådan kørsel udføres, betales efter taxameterets udvisende efter fremkørsel. Dette beløb ganges med 3. 
 
Taxameteret må først sættes i funktion, når vognen er ankommet til afhentningsstedet.
 
Storvogn omfatter stationcar med ekstra bagsæder til børn.
 
Eventuelle færge– og broafgifter betales særskilt.
 
For af– og pålæsning af bagage ved vognen betales intet.
 
Uenighed mellem det kørende publikum og taxiførerne om betalingsspørgsmål kan forelægges for politiet.
 

 

Odense Byråd,

den 16. maj 2018.

P.b.v.

Peter Rahbæk Juel

 

Har du spørgsmål

Spørgsmål eller klager vedrørende betaling for kørsel med taxi henhører under Færdselsstyrelsen, som kan kontaktes på: info@fstyr.dk

 

Opdateret 10-09-2019

By- og Kulturforvaltningen