Spring til indhold

Pakkebokse

Pakkebokse må gerne sættes op på private arealer. I nogle tilfælde kan det dog kræve en tilladelse fra vejmyndigheden, for at de kan sættes op. Læs mere herunder.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Placering af pakkeboks

Pakkebokse skal placeres på private arealer.

Når en pakkeboks skal placeres, er der en række forhold, der skal overvejes, så pakkeboksen ikke kommer til at påvirke trafiksikkerheden i negativ retning:

  • Står pakkeboksen i et oversigtsareal, så bilister får svært ved at se andre trafikanter?
  • Kan pakkepostbuddet holde på en forsvarlig måde når pakkeboksen skal fyldes?
  • Kan kunderne finde pakkeboksen?
  • Kan kunderne i pakkeboksen parkere på en forsvarlig måde?
  • Påvirker pakkeboksen trafikken i området?

 

Ansøgning

Det kan være nødvendigt at få tilladelse fra vejmyndigheden. Det kan for eksempel være, hvis lågerne i pakkeboksen åbner ud over vejarealet (rabatareal eller fortovsareal), eller hvis pakkeboksen står i et oversigtsareal. Ansøgning kan sendes til vejmyndighed@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen