Spring til indhold

Ansøg om at råde over vejareal

Ønsker du at opstille en lift, container, stillads, skilte eller på anden måde placere genstande på det offentlige vejareal, skal du søge om tilladelse til dette.

Du skal have en tilladelse, inden du opstiller noget, og der skal indhentes tilladelse, uanset om du skal bruge vejen, cykelstien, fortovet eller rabatten.

By- og Kulturforvaltningen