Spring til indhold

Guide til at parkere på offentlige veje i Odense

Er du i tvivl om, hvordan du må parkere på offentlige veje i Odense? Med denne lille parkeringsguide kan du hurtigt få overblik over de vigtigste regler i forhold til parkering.

Herunder kan du læse om:

 • Hvor kan jeg parkere?
 • Hvordan må jeg parkere?
 • Hvad hvis jeg får en afgift?
 • Hvem må parkere på offentlig vej?
 • Hvor kan jeg søge midlertidig tilladelse til at parkere eller køre, hvor det normalt ikke er tilladt?
 • Hvor kan jeg parkere?

  Du kan få et overblik over parkeringspladser i Odense med Odense Rundt. Det er dog både private og offentlige pladser, du ser, så orientér dig altid om forholdene på den p-plads, du parkerer på.

   

  Hvis du vil parkere i en af parkeringszonerne tæt på centrum, kan du få et overblik over disse i Odense Rundt. Her skal du være særlig opmærksom på, hvor længe du kan holde.

   

  Parkering på pladser med ladestandere til el-biler

  Parkeringsskilt for elbiler

  Skiltet på billedet viser, at her må elbiler og plugin-hybrider parkere og lade op - og i dette tilfælde er betaling påkrævet. Almindelige biler må ikke holde på pladser, hvor dette skilt står.

  Hvis du som bilist ser dette skilt, skal du vide:

  • Der må kun holde elbiler og plugin-hybrider på disse parkeringspladser
  • Det er ikke et krav, at bilen lader op
  • Du opfordres til at flytte din bil, når den har ladet færdig, så andre kan få glæde af opladningsmuligheden
  • Det er ikke opladningsstanderen, der afgør, om det er en elbilsplads – det er skiltningen/afmærkningen
  • Med mindre der er skiltet om andet, gælder de samme parkeringsregler som for alle andre biler - fx tidsbegrænsning mv.

   

  Hvordan må jeg parkere?

   

  Her får du de generelle parkeringsregler. For et fyldestgørende indblik i parkeringsregler skal du læse nærmere i Færdselsloven.

   

  Du kan se Bekendtgørelse om standsning og parkering, som indeholder særlige forhold for Odense.

   

  Parkering i skillerabat

  Du må ikke standse eller parkere i en skillerabat inden for byzonen. En skillerabat er det areal, der adskiller to færdselsarealer. Arealet adskiller som oftest kørebanen fra et fortov eller en cykelsti.

   

  Vejkryds og 10 meter-reglen

   

  Billede forklarer 10 meter-reglen i vejkryds

  Du må ikke standse eller parkere i et vejkryds eller inden for 10 meter fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant.

  Den gule trekant

  I enkelte udvalgte kryds i Odense er 10 meter-reglen markeret ved hjælp af en gul trekant. Holder du bag trekanten, holder du korrekt i forhold til krydset. Trekanten sættes op i de kryds, hvor Odense Kommune på baggrund af en række kriterier vurderer, at det er nødvendigt at markere. Det kan fx være i forhold til oversigtsforhold.

   

  10 meter-reglen gælder i alle kryds - trekant eller ej.

  Billedet viser gul trekant, der markerer 10 meter-regel

   

  Parkering og afmærkning

  Billedet viser parkering ved opmærkning

  Et køretøj skal ved parkering anbringes i vejens længderetning ved kørebanens yderkant - medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning. Husk at se efter øvrige restriktioner.

   

  Parkering ved fodgængerfelt

  Billede viser korrekt parkering i nærheden af fodgængerfelt

  Du må ikke standse eller parkere på et fodgængerfelt eller inden for 5 meter før fodgængerfeltet i færdselsretningen.
  De 5 meter gælder også, selvom der er lysreguleret.

   

  Parkering ved cykelsti eller på fortov

  Billede viser parkering i forbindelse med cykelsti og fortov

  Du må ikke standse eller parkere ud for en cykelsti-udkørsel eller mindre end 5 meter foran udkørslen.

   

  Billede viser korrekt parkering i forbindelse med parkering ved cykelsti og fortov

  Du må ikke standse eller parkere helt eller delvist på en cykelsti/et fortov.

   

  Parkering ved ind- og udkørsel

  Billedet viser korrekt parkering i forbindelse med ind- og udkørsel

  Du må ikke standse eller parkere ved en ind- og udkørsel.

   

  Parkering ved spærrelinje

  Billedet viser korrekt parkering ved spærrelinje

  Du må ikke standse eller parkere ved en spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 meter, og der ikke findes en punkteret linje mellem køretøjet og spærrelinjen.

   

  Parkering ved opmarchområde

  Billedet viser forkert parkering ved opmarchområde

  Du må ikke standse eller parkere på en strækning, hvor kørebanen før et vejkryds er inddelt i vognbaner ved hjælp af spærrelinjer. Eller inden for 5 meter før begyndelsen af spærrelinjerne.

   

  Hvad hvis jeg får en afgift?

  Hvis du får en afgift for at parkere ulovligt, og du ønsker at klage, skal du kontakte det selskab, der har givet dig bøden. Hvis det er på en kommunal parkeringsplads, skal du kontakte PNord, som har parkeringskontrollen i Odense. Du kan læse mere på siden om parkeringskontrol i Odense Kommune.

   

  Hvem må parkere på offentlig vej?

  I Odense Kommune oplever vi som alle andre steder i Danmark, at bilejerskabet er stigende. Det betyder også, at der parkerer flere biler på de offentlige veje end tidligere. Det er tilladt for alle at parkere på offentlige veje. Parkering er ikke forbeholdt dem, der bor ud til vejen. Har man flere biler, og har man ikke plads på egen grund til dem, må man på lige fod med alle andre parkere på vejen. Man er ikke garanteret en plads foran sit hus, da vejen er offentlig og dermed tilgængelig for alle.

  Områder med parkeringslicenser til beboere

  Der er flere områder i Odense tæt på centrum, hvor der er oprettet parkeringszoner, og her kan beboere købe licenser til at parkere 1 bil pr. husstand. Formålet med licenserne er at prioritere beboere over pendler i områder. Beslutning om licenser er vedtaget af politikerne i By- og Kulturudvalget. 

  Regulering af parkering

  I helt særlige tilfælde kan Odense Kommune regulere parkeringen på de offentlige veje. Det kan være i form af parkeringsforbud, gule trekanter til at markere 10 meter-reglen, afmærkning af båse/baner med videre. I den beslutning indgår flere overvejelser:

  • Trafiksikkerhed
  • Trafikmængde
  • Vejens udformning (Vejbredde, fortovsbredde, beplantning mv.)
  • Træers vækstbetingelser
  • Drift og vedligehold
  • Æstetik

  Hvor kan jeg søge midlertidig tilladelse til at parkere eller køre, hvor det normalt ikke er tilladt?

  Skal du køre, parkere eller læsse varer af eller på, hvor du normalt ikke må, kan du søge en midlertidig tilladelse til at få dispensation fra de almindelige færdselsregler. Du kan søge på lige fod med fx håndværkere, hvis du selv skal flytte og har lejet en varevogn. Du søger tilladelse til parkering og kørsel her..

   

  By- og Kulturforvaltningen