Spring til indhold

Fortove

Oplever du glatte eller farlige fortove? Synes du, der mangler et fortov et sted?

Odense Kommune har en ambition om, at alle boligområder i Odense skal bindes sammen med kollektiv trafik, skoler, institutioner og grønne områder i et netværk af fodgængervenlige forbindelser. Disse forbindelserne kan være fortove langs med vejene, men det kan også være stier og grønne områder, som man kan færdes trygt og sikkert på til fods.

 

Farlige og ujævne fortove

Oplever du farlige og ujævne fortove, fx fortove med knækkede eller skæve fliser, som man kan falde over? Tip os om farlige fortov her

 

Glatte fortove

Den enkelte grundejer har pligt til at rydde fortovet foran huset for sne og holde det isfrit med vejsalt eller grus. Se mere om dine forpligtelser som grundejer her

 

Asfaltrampen mellem vejen og fortovet

Asfaltrampen mellem vej og fortov er ofte en del af overkørslen mellem vejen og en privat matrikel. Læs mere om overkørsler her

Ramper kan også være lavet til fodgængere. De hjælper dårlig gående, dårlig seende og folk med rollator eller barnevogn. Ramper etableres efter behov, hvor der ikke er andre muligheder i nærheden.

 

Manglende fortove

Mangler der et stykke fortov det sidste stykke hen til busstoppestedet, eller undrer du dig over, at der kun er fortov i den ene side af vejen? 

Der kan sagtens være vejstrækninger uden fortove. Der er der mange steder i Odense uden for bymidten. Her kan du som fodgænger færdes i vejrabatten eller ad stier i området. Nogle steder er der kun fortov i den ene side af vejen, enten fordi vejen er så smal, at der kun har været plads til at etablere fortov i den ene side, eller fordi mængden af trafik på strækningen er så begrænset, at det er vurderet, at ét fortov er tilstrækkeligt.

#31 i Handleplanen for Mobilitet og Byrum udpeger nogle strækninger, hvor der med fordel kan anlægges nye fortove. Det drejer sig om Klostervej ved Slotsgade, Brolandsvej, Rugårdsvej ved Sandvadgyden og Elmevej, Herluf Trolles Vej og Agedrupvej. Der er dog ikke p.t. prioriteret midler til fortove nogle af stederne. Handlingsplanen revideres hvert år, så prioriteringerne kan ændre sig.

Har du spørgsmål til manglende fortove på andre vejstrækninger end de, der er nævnt her, er du velkommen til at kontakte Trafik & Mobilitet på trafik@odense.dk
 

By- og Kulturforvaltningen