Spring til indhold

Ukrudtsbekæmpelse på faste belægninger

Vi bekæmper ukrudt med gasbrænding på faste belægninger i Odense. I den nordøstlige del af Odense bekæmper vi dog med skum i 2019-2021.

I Odense bekæmper vi ukrudt med gasbrænding. Fra april 2019 afprøver vi også en ny metode til at fjerne ukrudt. Testområdet er den nordøstlige del af Odense, og forsøget vil foregå over de næste 3 år.

 

Ukrudtsbekæmpelsen vil foregå miljøvenligt med biologisk nedbrydeligt skum. Skummet ligger mellem 15 og 45 minutter, når det er blevet lagt ud.

 

Det er ikke farligt for mennesker eller dyr. Du kan sagtens færdes, hvor skummet ligger, om det er vej, fortov eller anden fast belægning.

 

Maskine udlægger skum for at bekæmpe ukrudt i rabatten på en cykelsti.

 

 

By- og Kulturforvaltningen