Spring til indhold

Vintertjeneste - snerydning og grusning

Se hvor Odense Kommune har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse, og hvor du selv skal gøre noget.

Odense Kommune rydder sne og glatførebekæmper, og retningslinjerne finder du i Vinter- og renholdelsesregulativet.

 

Indsatsen sættes først og fremmest ind på de store trafikerede veje og cykelstier. Snefald og snefygning vil derfor altid betyde glatte veje, stier og fortove i en periode, hvor det er ekstra vigtigt at passe på i trafikken.

 

I en snesituation vil Odense Kommune indsætte supplerende materiel og mandskab med henblik på at holde alle klasse 1-vejene åbne.

 

Du kan se de forskellige vejklasser her.

 

Trods glatførevarsling og døgnovervågning vil der undertiden forekomme glat føre på de trafikerede veje. Vejret kan pludselig udvikle sig anderledes end forudset, eller vejrforhold gør det umuligt at forhindre en glatføresituation i en periode. Du kan evt. orientere dig via www.vintertrafik.dk.

 

Vinter- og renholdelsesregulativ

Regulativet indeholder retningslinjer for grundejernes forpligtelser ved fodgængerarealer, ved private fællesveje og private veje samt retningslinjer for kommunens udførelse af vintertjeneste.

Regulativet er udarbejdet på baggrund af bestemmelser i vejloven, Lov om offentlige veje (LBK nr. 421 af 25/04/2023) og bestemmelser i Privatvejsloven, (LBK nr. 422 af 25/04/2023).

 

Grundejers opgaver

Her kan du se, hvad du som grundejer skal gøre, når sneen falderBy- og Kulturforvaltningen