Spring til indhold

Vintertjeneste - snerydning og grusning

Se hvor Odense Kommune har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse, og hvor du selv skal gøre noget.

Odense Kommune har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 1000 km vej og ca. 400 km cykelsti.

 
Det er ikke praktisk muligt at rydde sne eller gruse et helt vejnet på én gang. Snefald vil derfor altid betyde glatte veje, stier og fortove i nogle timer, hvor det er ekstra vigtigt at passe på i trafikken.


Indsatsen sættes først og fremmest ind på de store trafikerede veje og cykelstier. Her er risikoen for alvorlige ulykker størst, og forsinkelser koster tid og penge for samfundet.

 

I en ekstrem snesituation vil Odense Kommune indsætte supplerende materiel og mandskab med henblik på at holde alle A-vejene åbne.


Hovedprincipperne for snerydning og grusning er:

  • På store veje udføres vinterarbejdet på trafikkens betingelser med udbredt hensyn til miljøet
  • På små veje udføres vinterarbejdet på miljøets betingelser

Trods glatførevarsling og døgnovervågning vil der undertiden forekomme glat føre på de trafikerede veje. Vejret kan pludselig udvikle sig anderledes end forudset, eller vejrforhold gør det umulig at forhindre en glatføresituation i en periode. 

By- og Kulturforvaltningen