Spring til indhold

Vinterregulativ

Bestemmelser om snerydning og renholdelse.

Byrådet vedtog den 27. januar 2016 regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

 

Regulativet indeholder retningslinjer for grundejernes forpligtelser ved fodgængerarealer, ved private fællesveje og private veje samt retningslinjer for kommunens udførelse af vintertjeneste.

Regulativet er udarbejdet på baggrund af bestemmelser i vejloven, lov om offentlige veje nr. 1520 af 27.12.2014 og bestemmelser i privatvejsloven, lov nr. 1537 af 21. december 2010. 

By- og Kulturforvaltningen