Spring til indhold

Vinter- og renholdelsesregulativ

Bestemmelser om snerydning og renholdelse.

Byrådet vedtog den 26. juni 2019 et rev. ”Vinter- og renholdelsesregulativ” for Odense Kommune med ikrafttræden den 01.08.2020.

 
Regulativet indeholder retningslinjer for grundejernes forpligtelser ved fodgængerarealer, ved private fællesveje og private veje samt retningslinjer for kommunens udførelse af vintertjeneste.

Regulativet er udarbejdet på baggrund af bestemmelser i vejloven, lov om offentlige veje nr. 1520 af 27.12.2014 og bestemmelser i privatvejsloven, lbk. Nr. 1234 af 04.11.2015
 
By- og Kulturforvaltningen