Spring til indhold

El-løbehjul i Odense bymidte

Regeringen har indført en forsøgsordning med el-løbehjul. Det betyder, at el-løbehjul nu bl.a. findes i Odense midtby, inden for Ring 2. Der er givet tilladelse til 1000 el-løbehjul i Odense. Tilladelsen er givet for et år.

KONTAKT

KONTAKT

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

TIER

Tlf. 78 75 00 53
https://www.tier.app/get-in-touch-support/

VOI

Tlf. 91 84 08 31
https://www.voiscooters.com/contact/

TIER og VOI

To firmaer stiller el-løbehjul til rådighed i Odense: TIER og VOI. Du kan bruge el-løbehjulene ved at downloade firmaernes apps og oprette dig som bruger. Du betaler via dit betalingskort. Det koster et startgebyr og en minutpris at bruge el-løbehjulene. 

De to firmaer har hver en række forskellige lokationer, hvor el-løbehjulene opstilles hver morgen - se overblik på kort. Men i løbet af dagen er el-løbehjulene at finde rundt omkring i hele bybilledet. Man må nemlig stille løbehjulet fra sig, hvor man vil. De skal blot placeres hensigtsmæssigt, så de ikke står i vejen eller er til gene for andre. I Odense må de dog ikke stilles i parker og grønne områder. 

 

Ofte stillede spørgsmål om el-løbehjul i Odense

 

» Hvad siger loven om el-løbehjul?

Forsøgsordningen er baseret på følgende regler for motoriserede løbehjul:

  • El-løbehjulet må i sig selv veje max 25 kg, have en længde på 2 meter og en bredde på 0,70 meter målt på det bredeste sted.
  • El-løbehjulet må have en max-hastighed på 20 km/t.
  • El-løbehjulet skal have reflekser og lys på ligesom en cykel.
  • Der må kun være én person på et el-løbehjul.
  • Man skal være 15 år for at køre på et el-løbehjul – eller man skal være under opsyn af en myndig person over 15 år. 
  • Man skal følge færdselsreglerne for cyklister og køre på cykelstien, hvis der er en.

» Hvordan bruger man el-løbehjulene?

Du kan bruge el-løbehjulene ved at downloade hhv. VOI’s eller TIER’s app, oprette dig som bruger og følge vejledningen.

Se mere på TIER’s hjemmeside
Se mere på VOI’s hjemmeside


» Må man bare smide el-løbehjulene, som man vil?

Løbehjulsfirmaerne har fået godkendt bestemte placeringer – placeringer, hvor el-løbehjulene ikke udgør et trafiksikkerhedsproblem, og ikke er placeret der, hvor fodgængerne skal færdes. Placeringerne gælder dog kun, når firmaerne sætter løbehjulene frem hver morgen. 

Når et løbehjul har været i brug, må det efterlades hvor som helst på offentlig vej, fortov eller gangsti, jf. færdselslovens § 28 – men det skal naturligvis placeres, så det ikke er til gene for andre, ligesom det heller ikke må efterlades på steder, hvor der er skiltet med andet. I Odense må det desuden ikke efterlades i parker eller på grønne områder. Det er el-løbehjulsfirmaernes ansvar at motivere brugerne til at tænke sig om, når løbehjulene parkeres efter brug. 

» Der ligger el-løbehjul og flyder ude foran min butik/ejendom – hvem skal jeg kontakte?

Oplever du et el-løbehjul, der er placeret uhensigtsmæssigt, så det fx fylder på fortovet, så man ikke kan komme forbi med en barnevogn, opfordres du i første omgang til at flytte det, så det står mere hensigtsmæssigt. Oplever du større eller gentagne problemer og gener, kan du kontakte det firma, der ejer el-løbehjulene.

By- og Kulturforvaltningen