Spring til indhold

#13 Lokale hastighedsbegrænsninger

Bilisterne skal køre langsommere, så trafikulykker kan forebygges. Odense Kommune sænker derfor hastigheden på udvalgte veje bl.a. ved hjælp af bump.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Byrum og Mobilitet, Trafiksikkerhed

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

trafiksikkerhed@odense.dk

Der er en tæt sammenhæng mellem hvor hurtigt, der bliver kørt, og hvor alvorlig, en ulykke bliver. Odense Kommune er derfor i gang med at gennemgå de overordnede kommunale veje for at finde ud af, om den skiltede hastighed stemmer overens med vejens udformning og funktion. Målet er at forebygge trafikulykker og øge trafiksikkerheden.

 

I dette projekt er der fokus på overgangen fra landzoner til byzoner, da nogle trafikanter ikke sætter hastigheden ned, før de kører ind i byzonen.

 

Fremtidige projekter vil blive prioriteret ud fra: 

  • Hastighed, som udgør et trafiksikkerhedsmæssigt problem. Den vurderes på baggrund af trafiktællinger samt en trafikfaglig vurdering. 
  • Strækninger i nærheden af børne- og ældreinstitutioner, herunder idræts-/fritidsforeninger.

Som udgangspunkt arbejdes der fremadrettet ud fra følgende prioritering:

 
  Strækning  Pris
1 Sanderumvej vest for rundkørslen 700.000
2 Lettebækvej 800.000
3 Åsumvej  1.100.000
4 Allesø-Beldringevej 650.000
5 Østeragervej (inkl. Sanderumgårdsvej) i Davinde  1.200.000
6 Allerup-Knullen  400.000
Total 4.850.000

 

Kort fra Handlingsplanen for mobilitet og byrum afsnit 13 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2018 

I Seden Strandby er der etableret bump og 40 km/t hastighedsbegrænsning. 

 

På Åsum Bygade er der etableret bump, lokal hastighedszone på 40 km/t og ændret i vejforløbet ved Snedkerstræde for at øge trafiksikkerheden på dette sted. 

 

På Stenløse Bygade er der etableret bump og etableret 40 km/t zone. 

 

På Stærmosevej i Brændekilde er der etableret bump og etableret 40 km/t zone. 

 

På Gl. Højmevej er der hastighedsdæmpet til 60 km/t fra byskiltet til Brændekilde. På den resterende del af Gl. Højmevej er der etableret bump og 40 km/t, 2-1 vej samt gennemkørselsforbud for lastbiler. 

Projekter i 2019

For 2019 har By- og Kulturudvalget afsat 1,1 mio. kr. til at etablere bump på Åsumvej mellem Åsum og Vollsmose Allé, da der køres for stærkt på strækningen. Projektet forventes etableret i løbet af 2019. Strækningen er udpeget som relevant for børns transport til fritidsaktiviteter.

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019
7,1 mio. kr. 2,25 mio. kr. 1,1 mio. kr.

Opdateret 30-10-2019

By- og Kulturforvaltningen