Spring til indhold

#4 Cykelglade børnehuse

Flere skal gå eller cykle i børnehave. Projektet Cykelglad børnehus gennemføres derfor i en række af Odense Kommunes daginstitutioner.

Projektet Cykelglad børnehus sætter fokus på sunde og gode transportvaner og medvirker til at gøre de odenseanske børn mere cykelglade og cykelsikre inden skolestart.

 

Projektet består af flere dele:

  • Tilbud om cykelleg i børnehuset 
  • Forældreinformation med gode råd til at cykle med sit barn – og lære sit barn at cykle 
  • Kampagnen Rap i trafikken, hvor cykelmaskotten Cykel Anton kommer på besøg og deler klistermærker ud til børnene. Rap i trafikken er en enkel kampagne med en plakat og klistermærker, hvor forældrene sætter en sticker ud for dagens transportmiddel hver morgen i 2 uger. 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2021

Projektet har været ramt af Covid-19 restriktioner, og derfor er der lavere aktivitetsniveau i første halvdel af 2021 i forhold til tidligere år.

 

65 odenseanske børnehuse er nu med i projektet – det svarer til over halvdelen af alle Odense Kommunes børnehuse. Cykellegeinstruktøren har i disse børnehuse lavet cykelleg-kurser med 427 børn og deres 70 voksne. Cykelleg var ramt af Covid-19 nedlukningen i børnehusene i foråret, hvor cykellegsinstruktøren ikke måtte besøge børnehusene fra januar til maj.

I april og maj blev der foretaget kortlægning af børns transportvaner til børnehuse i Odense. 72 børnehuse blev undersøgt og resultaterne viser bl.a. en fremgang ift. bæredygtig transport sammenlignet med kortlægningen i 2019. I 2019 ankom 67% af børnene med bil til børnehusene, mens andelen var reduceret til 62% i 2021.

”Rap i trafikken” blev afviklet i en reduceret version i uge 36 og 37, hvor alle børn og forældre modtog en forældrefolder med gode råd om cykling med børn, samt en opfordring til at cykle til børnehuset. Samtidig modtog børnene klistermærker med Cykel Anton (Odenses cykelmaskot). Cykel Antons besøg i børnehusene blev desværre aflyst i 2021 på grund af Covid-19.

Odense Kommune fik via en ansøgning til GF Fonden tildelt 140.000 kr. til et pilotprojekt i 2018 til udvikling af projektet Cykelglad børnehus. By- og Kulturudvalget har i forbindelse med prioriteringen af anlægsrammen for Handlingsplan for mobilitet og byrum afsat 300.000 til at videreføre projektet i 2022.

Læs mere om projektet Cykelglad børnehus.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2022

 Afsat i alt fra 2017-2022

2,5 mio. kr. 
0,3 mio. kr.   1,1 mio. kr. 

 

 

By- og Kulturforvaltningen