Spring til indhold

#29 Færre cyklistuheld

Cyklisternes sikkerhed i Odense skal øges. Det sker ved at forbedre de fysiske forhold og sætte fokus på cyklisternes adfærd.

Skadestuen på Odense Universitetshospital registrerer i gennemsnit ca. 100 cyklistulykker med personskader om året, hvor ulykken er sket i et kryds. Odense Kommune sætter derfor fokus på cyklisternes trafiksikkerhed i kryds, så antallet af trafikulykker kan minimeres, og cyklisternes oplevede tryghed kan øges.

Eksempler på tiltag, som kan forbedre cyklisters trafiksikkerhed er:

  • Etablering af blå cykelfelter i kryds med mange cyklistulykker eller risiko for cyklistulykker. Felterne skal øge opmærksomheden på cyklister
  • Før-grønt for cyklister
  • Højresving for rødt

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2021

90% af ulykkerne i kryds kunne have været undgået, hvis blot bilist og cyklist havde orienteret sig bedre. Derfor deltog Odense Kommune i 2021 i kampagnen ”Brug 2 sek. ekstra”, som er udviklet af Rådet for sikker trafik.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2022

Afsat i alt fra 2017-2022

4,0 mio. kr.  0 mio. kr. 
2,1 mio. kr. 

 

By- og Kulturforvaltningen