Spring til indhold

#26 Flere trygge skoleveje

Gode og trygge skoleveje er vigtige. Når trafiksikkerheden omkring skolerne er i orden, motiveres flere børn til at gå og cykle.

Flere børn til fods eller på cykel til skole er godt for børnenes sundhed og indlæring, men det er også første skridt på vejen til at gøre børnene trafiksikre. Samtidig øger gående og cyklende børn trafiksikkerheden omkring skolerne, da antallet af biler reduceres, når forældrene ikke skal køre børnene.
 
Odense kommune har en ambition om, at alle skoleveje i 2028 kan klassificeres som sikre skoleveje. 

Med projektet ”Færre farlige skoleveje” sættes der fokus på mindre fysiske forbedringer af den eksisterende infrastruktur, som kan bidrage til større trafiksikkerhed omkring skolerne. Det kan f.eks. være etablering af skolepatrulje, krydsningsheller, hastighedsreduktion og øvrige mindre trafiksaneringer. I projektet har der været tæt dialog med skolerne om børnenes transportvaner og mulighederne for forbedring af trafiksikkerheden ved og til skolerne.

På kortet nedenfor er udpeget alle de projekter, som Odense Kommune har udpeget som nødvendige for at sikre skoleveje. Projekterne er udpeget og prioriteret på baggrund af vurderinger af antallet af skolebørn, som tiltaget vil gavne, samt en trafikfaglig vurdering af behovet for at øge trafiksikkerheden på skolevejene de udpegede steder.

Kortet viser både de projekter, som allerede er etableret (med anlægsmidler fra 2018-20), projekter som gennemføres i 2021 og projekter, som er udpeget, men endnu ikke finansieret. 

Billede over flere sikre skoleveje
 

Læs mere i handlingsplanen

 

 

Status, november 2021

By- og Kulturudvalget afsatte 0,3 mio. kr. til Flere sikre skoleveje i 2021. Midlerne skulle benyttes til at sikre krydsningen af Paarupvej ved Paarup Skole. Forvaltningen har siden pengene blev afsat vurderet på projektet og er kommet frem til, at der skal laves et andet og bedre projekt, som involverer en større del af Paarupvej omkring skolen. Dette for at sikre, at udfordringerne på skolevejen bliver håndteret bedst muligt. De 300.000 kr. er derfor brugt på rådgiverydelser samt projektering af nyt projekt. Projektet er derfor placeret på prioriteringslisten for #26 i revideringen af Handlingsplan for mobilitet og byrum i 2021.

I Budget 2020 blev der afsat 5 mio. kr. til anlæg af cykelsti på skolevejen til Risingskolen på Østerbro mellem Grønlandsgade og Østerbro nr. 48. Der er i dag cykelstier fra Åsumvej til Østerbro 48. Fra Østerbro 48 til Grønlandsgade er der cykelbaner. Cykelbanerne på Østerbro er skolevej for børn i Østerlunden til Risingskolen. I 2019 blev det målt, at der i gennemsnit kører over 9.000 køretøjer på Østerbro i et hverdagsdøgn. Der er derfor behov for cykelsti på den resterende strækning:

 

Planlagt cykelsti på Østerbro

Cykelstien vil også være til gavn for de mange øvrige cyklister og beboere langs strækningen. Ændring fra cykelbaner til cykelsti på strækningen vil bidrage til at reducere hastigheden på Østerbro, da vejbanen vil blive smallere med anlæg af cykelsti med kantsten mellem cykelsti og kørebane. Som supplement til selve cykelstien, foreslår forvaltningen, at der samtidig anlægges en krydsningshelle ved Østerlunden og pudepump på Østerbro. Det skal gøre det sikrere for skolebørn at krydse Østerbro ved Østerlunden og sænke bilers hastighed på Østerbro.

Cykelstien har været forsinket, og er derfor først klar til udførsel fra april 2022.

Herudover er kampagnen "Børn på vej" fra Rådet for Sikker Trafik gennemført august 2021 ved alle skoler.

 

Økonomi

 

Samlet budget 2017-2024 Afsat i 2022 Afsat i alt fra 2017-2022
47,1 mio. kr.  0 mio. kr.  14 mio. kr. 

 

 

 

By- og Kulturforvaltningen