Spring til indhold

#3 Parkering i bymidten

Det skal være nemmere at finde en ledig parkeringsplads i bymidten, og fordelingen af parkeringspladser skal være bedre. Nye parkeringsregler og -ordninger indføres derfor.

Odense bymidte vokser, og odenseanerne får flere biler. Derfor er det blevet sværere at finde en ledig parkeringsplads. Det vil Odense Kommune lave om på samtidig med, at vi vil gøre det mere trygt og sikkert at færdes på parkeringspladserne. 

Parkering på gadeplan begrænses, og i bymidten prioriteres kunder og beboere, mens langtidsparkering primært skal ske i kanten af bymidten (grøn zone). Beboere sikres fortrinsret til lokal parkering.

Inden 2020 har Odense Kommune gennemført:

 • En grøn 3. p-zone med betaling til 3 kr./t.
 • Parkeringsgader (Falen, Holsedore, Klostervej syd og Jernbanegade nord) inkluderes i rød zone. 
 • Rabat ved månedskort sættes til 20% set i forhold til prisen for kontantbetaling af 40 t/uge.
 • Beboerlicensordningen udvides til grøn zone.
 • Beboerlicensordningen indeholder kun 1 licens/husstand og intet gæstekort. 
 • Erhvervslicens indeholder 1 licens pr. CVR og 1 kundekort i beboerområder uden for bymidten (2-årige licensområder)
 • Handicapbiler, delebiler og el-biler tilgodeses efter behov.
 • Der tillades ikke parkering på fortove i Odense, da fodgængernes tilgængelighed vægtes højt. 

Fra 2020 er der desuden indført følgende tiltag:

 • Taksterne fastsættes til 15 kr./t i rød zone, 12 kr./t i blå zone og 5 kr./t i grøn zone.
 • Takstperioden fastsættes til kl. 8–20, undtagen søn- og helligdage.

Forvaltningen modtager løbende henvendelser fra beboere rundt om i Odense, der ønsker at indgå i et licensområde. Ønsker gemmes, og der kigges på dem, når parkeringslicensområderne skal revideres. Hvornår det skal ske, ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Det vil i givet fald være en politisk beslutning at udvide licensområderne.  

 

Parkeringslicensområder

 

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2021

By- og Kulturudvalget besluttede i 2017 at igangsætte projektet og afsatte 0,1 mio. kr.

 

Projektet med nye principper for parkering i bymidten er i gang, og de generelle regler om vilkår for antal licenser er trådt i kraft.

 

Derudover er tidsbegrænsningen i parkeringslicensområderne blevet udvidet til fordel for beboere med parkeringslicenser. Dette er indført i Vesterbro-kvarteret og Skt. Knuds Gade-kvarteret i 2019. Vandværks-kvarteret forventes at blive udvidet i 2022.

 

Beboerlicensordningen er desuden blevet udvidet til nye områder og er blevet indført i Jagtvej-kvarteret i 2019, og i Benediktsgade-kvarteret, Christiansgade-kvarteret, Glasværks-kvarteret og Østerbro-kvarteret i løbet af 2020.

 

I 2019 og 2020 er der desuden indført en grøn p-zone med betaling på parkeringspladserne på Jagtvej, Godthåbsgade, Christiansgade, Enggade, Ridehusgade og Juelsgade, samt blå p-zone to steder på Vestre Stationsvej. Samtidig blev rabat ved månedskort sat til 20 % på betalingsparkeringspladser.

 

Læs mere om parkeringslicens på siderne om parkering.

 

Som en del af Budget 2022 er det blevet besluttet at indføre:

 • Beboerlicens for den nordligste del af Hunderupkvarteret, den nordligste del af Munkebjergkvarteret og sydligste del af Skibhuskvarteret.
 • Betalingsparkering 11 steder i om omkring centrum, som i dag er gratis parkering.

Et kort, der viser de eksisterende og kommende parkeringslicensområder i Odense i 2022.

 

Økonomi

 Samlet budget 2017-2024       Afsat i 2017-2018 
 0,1 mio. kr.  0,1 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen