Spring til indhold

#3 Parkering i bymidten

Det skal være nemmere at finde en ledig parkeringsplads i bymidten, og fordelingen af parkeringspladser skal være bedre. Nye parkeringsregler og -ordninger indføres derfor.

Bæredygtighed og Mobilitet

Bæredygtighed og Mobilitet

Bæredygtighed og Mobilitet

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

bm.bkf@odense.dk

Odense bymidte vokser, og odenseanerne får flere biler. Derfor er det blevet sværere at finde en ledig parkeringsplads. Det vil Odense Kommune lave om på samtidig med, at vi vil gøre det mere trygt og sikkert at færdes på parkeringspladserne. 

Parkering på gadeplan begrænses, og i bymidten prioriteres kunder og beboere, mens langtidsparkering primært skal ske i kanten af bymidten (grøn zone). Beboere sikres fortrinsret til lokal parkering.

Inden 2020 vil Odense Kommune gennemføre:

  • En grøn 3. p-zone med betaling til 3 kr./t.
  • Parkeringsgader (Falen, Holsedore, Klostervej syd og Jernbanegade nord) inkluderes i rød zone. 
  • Rabat ved månedskort sættes til 20% set i forhold til prisen for kontantbetaling af 40 t/uge.
  • Beboerlicensordningen udvides til grøn zone.
  • Beboerlicensordningen indeholder kun 1 licens/husstand og intet gæstekort. 
  • Erhvervslicens indeholder 1 licens pr. CVR og 1 kundekort i beboerområder uden for bymidten (2-årige licensområder)
  • Handicapbiler, delebiler og el-biler tilgodeses efter behov.
  • Der tillades ikke parkering på fortove i Odense, da fodgængernes tilgængelighed vægtes højt. 

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2019

By- og Kulturudvalget besluttede i 2017 at igangsætte projektet og afsatte 0,1 mio. kr.

Projektet med nye principper for parkering i bymidten er i gang, og de generelle regler om vilkår for antal licenser er trådt i kraft.

 

Derudover udvides tidsbegrænsningen i parkeringslicensområderne til fordel for beboere med parkeringslicenser. Dette er indført i Vesterbrokvarteret og Skt. Knuds Gade kvarteret.

 

Beboerlicensordningen udvides til nye områder og er blevet indført i Jagtvej-kvarteret i 2019 og bliver indført i Benediktsgade-kvarteret fra januar 2020. Det forventes, at Christiansgade-kvarteret og Østerbrokvarteret får parkeringslicenser i løbet af 2020.

 

Pr. 1/1 2019 er der desuden indført en grøn 3. p-zone med betaling på 3 kr./t på parkeringspladsen på Jagtvej. Samtidig bliver rabat ved månedskort sat til 20 % på betalingsparkeringspladser. Der arbejdes herudover på at inkludere flere parkeringsgader i rød zone.

 
Læs mere om parkeringslicens på www.odense.dk/parkering

Økonomi

 Samlet budget 2017-2024       Afsat i 2017-2018 
 0,1 mio. kr.  0,1 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen