Spring til indhold

#21 Varelevering i bymidten

Trafiksikkerheden og trygheden i gågaden skal forbedres. Odense Kommune sætter derfor fokus på en bedre og mere sikker varelevering.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Byrum og Mobilitet, Trafiksikkerhed

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

trafiksikkerhed@odense.dk

Med projekt ”Varelevering i bymidten” tager Odense Kommune hul på arbejdet med at sikre en mere effektiv varelevering til byens butikker og markering af gågadenettets areal til udeservering og varelevering. På den måde kan trafiksikkerheden og tilgængeligheden i bymidten styrkes.

 

Bymidtens arealer har mange funktioner og mange forskellige typer trafikanter. De benyttes til butiksudstillinger, udeservering, grønne spots og byrumsinventar. Samtidig oplever bymidten hyppigere varetransporter på grund af reduceret lagerplads og øgede krav om hurtig levering. 

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2018

Projektet er startet op i 2018 med skitsering af beredskabsveje og ensretning af varelevering gennem gågaden. Som en del af projektet etableres markeringssøm til udeserveringsarealer og vareudstillingsarealer. Markeringssømmene skal gøre det mere synligt, hvilke arealer der er tilladte til vareudstilling og udeservering. Derudover skal de gøre det lettere for By- og Kulturforvaltningen at sikre overholdelse af tilladelser og friholde vejarealer til beredskab og varelevering.

 

Forvaltningen er i gang med at udarbejde et nyt administrationsgrundlag for udeservering. Udeservering og varelevering i bymidten hænger tæt sammen, da det er det samme areal, som anvendes. En række af midlerne vil således i lige så høj grad gå til udeserveringsområdet som til varelevering.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019
0,5 mio. kr. 0,25 mio. kr. 0,25 mio. kr.

Opdateret 30-10-2019

By- og Kulturforvaltningen