Spring til indhold

#21 Varelevering i bymidten

Trafiksikkerheden og trygheden i gågaden skal forbedres. Odense Kommune sætter derfor fokus på en bedre og mere sikker varelevering.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Med projekt ”Varelevering i bymidten” tager Odense Kommune hul på arbejdet med at sikre en mere effektiv varelevering til byens butikker og markering af gågadenettets areal til udeservering og varelevering. På den måde kan trafiksikkerheden og tilgængeligheden i bymidten styrkes.

 

Bymidtens arealer har mange funktioner og mange forskellige typer trafikanter. De benyttes til butiksudstillinger, udeservering, grønne spots og byrumsinventar. Samtidig oplever bymidten hyppigere varetransporter på grund af reduceret lagerplads og øgede krav om hurtig levering. 

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2019

Forvaltningen har i 2018 og 2019 arbejdet med at finde en løsning på udfordringerne i gågadenettet med kampen om pladsen til varelevering, beredskabsveje, udeservering og vareudstilling samtidig med, at gågaderne gerne skal fremstå attraktive at færdes og opholde sig i. 

Med administrationsgrundlaget for udeservering og skitsering af beredskabsveje på plads har forvaltningen fået udarbejdet en ny plan for varelevering i gågadenettet. Planens primære fokus er at få etableret vareleveringslommer uden for gågadenettet, som kan anvendes uden for den tilladte tidsperiode for varelevering i selve gågadenettet. Disse vareleveringslommer er etableret på Klaregade, Skt. Knuds Kirkestræde og Klingenberg. 

Skilte og afmærkning er etableret i november 2019. I tillæg til dette er der etableret cykelgade med kørsel tilladt på Mageløs vest for Holsedore, på Klaregade fra Mageløs til Filosoffen og på Skt. Knuds Kirkestræde. I krydset Mageløs/Klaregade er der etableret fodgængerfelter.

 

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024 Afsat i 2022 Afsat i alt fra 2017-2022
0,5 mio. kr. 0 mio. kr. 0,5 mio. kr. 

By- og Kulturforvaltningen