Spring til indhold

#28 Bedre busfremkommelighed

Busserne skal komme hurtigere frem i Odense, så det bliver mere attraktivt at tage bussen.

Når letbanen kører i Odense, kommer der til at ske store ændringer med Odenses bybusser. Bybusser og letbane skal nemlig understøtte hinanden bedst muligt. Det betyder for eksempel, at bybusserne ikke skal køre parallelt med letbanen, men dække områder, hvor letbanen ikke kører. Principperne for det kommende rutenet, Bynet 2021, er et delvist opgør med den tidligere stjernestruktur, hvor alle busser kørte omkring Odense Banegårdscenter. Fremover vil flere af busruterne i stedet give mulighed for omstigning til Odense Letbane på den sidste del af strækningen til for eksempel bymidten. 

I forbindelse med Bynet 2021 er der behov for at øge bussernes fremkommelighed på udvalgte strækninger og ændre nogle af de eksisterende busstoppesteder fra buslommer til fremrykkede stoppesteder. Det forventes at give en besparelse på 10-40 sekunder pr. bus pr. stoppested. Buslommerne ombygges til busperroner, hvilket er en stor serviceforbedring for buspassagererne. Derudover mindskes risikoen for farlige situationer med cyklister. 

 

En anden måde at skabe bedre busfremkommelighed på er at indføre busprioritering i signaler, hvor trafikbelastningen tillader det. Forvaltningen undersøger løbende, hvor det vil give effekt at indføre busprioritering i signaler. 

Prioriteringslisten for #28 Bedre busfremkommelighed ser med revideringen af Handlingsplan for mobilitet og byrum i 2021 således ud:

 

Projekt Prisoverslag
 Signalprioritering på udvalgte stoppesteder i Bynet 2021  2,2 mio. kr.

Læs mere i handlingsplanen

Læs mere om Bynet 2021

 

Status, november 2021

I 2020 blev der afsat midler til flere forskellige busfremkommelighedsprojekter:

  • Nyt signalanlæg ved Hjallese Station med busbane og prioritering til bussen.
  • Ombygning af Rismarksvej med busbane samt nye stoppesteder.
  • Udvidelse af buslommer på Ringvejen.

Alle projekter er anlagt og klar til brug, når Bynet 2021 træder i kraft med letbanen.

By- og Kulturforvaltningen har desuden afsat midler til at, at der i 2022 kan igangsættes signalprioritering på udvalgte strækninger, der skal hjælpe bussen med at komme hurtigere frem.

Signalanlægget ved Odensevej/Svendborgvej er en del af etableringen af knudepunktet Hjallese Station, hvor det i Bynet 2021 er muligt at skifte mellem bus, letbane og tog.

Økonomi

Odense Kommune har tilsagn fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens pulje for bedre busfremkommelighed om 50% i tilskud til projekterne, der er gennemført i 2021. Der er ligeledes 50% i tilskud til signalprioritering, der skal gennemføres i 2022.

 

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2022

Afsat i alt fra 2017-2022

9,9 mio. kr.  1,1 mio. kr.  7,7 mio. kr. 

By- og Kulturforvaltningen