Spring til indhold

#28 Bedre busfremkommelighed

Busserne skal komme hurtigere frem i Odense, så det bliver mere attraktivt at tage bussen.

Når letbanen kører i Odense, kommer der til at ske store ændringer med Odenses bybusser. Bybusser og letbane skal nemlig understøtte hinanden bedst muligt. Det betyder for eksempel, at bybusserne ikke skal køre parallelt med letbanen, men dække områder, hvor letbanen ikke kører. Principperne for det kommende rutenet, Bynet 2021, er et delvist opgør med den tidligere stjernestruktur, hvor alle busser kørte omkring Odense Banegårdscenter. Fremover vil flere af busruterne i stedet give mulighed for omstigning til Odense Letbane på den sidste del af strækningen til for eksempel bymidten. 

I forbindelse med Bynet 2021 er der behov for at øge bussernes fremkommelighed på udvalgte strækninger og ændre nogle af de eksisterende busstoppesteder fra buslommer til fremrykkede stoppesteder. Det forventes at give en besparelse på 10-40 sekunder pr. bus pr. stoppested. Buslommerne ombygges til busperroner, hvilket er en stor serviceforbedring for buspassagererne. Derudover mindskes risikoen for farlige situationer med cyklister. 

 

En anden måde at skabe bedre busfremkommelighed på er at indføre busprioritering i signaler, hvor trafikbelastningen tillader det. Forvaltningen undersøger løbende, hvor det vil give effekt at indføre busprioritering i signaler. 

I forbindelse med Bynet 2021 vurderer forvaltningen, at der er behov for følgende projekter for at forbedre fremkommeligheden for busser.

 

Projekt Prisoverslag
 Etablering af knudepunktet Hjallese Station med signalanlæg og busbane  5,0 mio. kr.
 Ombygning af Rismarksvej med busbane og 2 nye stoppesteder  1,6 mio. kr.
 Udvidelse af buslommer på Ringvejen  3,8 mio. kr.
 Signalprioritering på udvalgte stoppesteder i Bynet 2021  2,2 mio. kr.
 Fremskudte stoppesteder på Svendborgvej og Hjallesevej 3,4 mio. kr.
 

Læs mere i handlingsplanen

Læs mere om Bynet 2021

 

Status, december 2020

I 2019 blev der afsat midler til at forbedre busstoppestedet i Hans Mules Gade ved HCA-hotellet for at øge busfremkommeligheden og øge trafiksikkerheden for cyklister. Projektet er nu anlagt, dog etableres slidlaget først i foråret 2021.

By- og Kulturforvaltningen har desuden afsat midler til at en række projekter kan igangsættes i 2021, så det står klar til Bynet 2021 – projekterne fremgår af projektoversigten ovenfor. 

 

Signalprioritering er der ikke afsat midler til i 2021, men forventes at blive gennemført i 2022. 

 

Signalanlægget ved Odensevej/Svendborgvej er en del af etableringen af knudepunktet Hjallese Station, hvor det i Bynet 2021 er muligt at skifte mellem bus, letbane og tog.

 

Økonomi

Odense Kommune har tilsagn fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens pulje for bedre busfremkommelighed om 50% i tilskud til projektet.

 

Samlet budget 2017-2024

Afsat i 2019

Afsat i 2020

Afsat i 2021 

16,0 mio. kr.  0,8 mio. kr.  0,0 mio. kr.  6,9 mio. kr. 

By- og Kulturforvaltningen