Spring til indhold

#28 Bedre busfremkommelighed

Busserne skal komme hurtigere frem i Odense, så det bliver mere attraktivt at tage bussen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Byudvikling

Nørregade 36
5000 Odense C
78 73 57 59

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

byudvikling.bkf@odense.dk

Arbejdet med letbanen og de mange vejarbejder i Odense gør det svært for busserne at komme omkring i byen i disse år. Derudover gør et større antal biler på vejene det heller ikke nemmere for busserne at komme frem. Det vil Odense Kommune ændre på, så det bliver mere attraktivt at tage bussen.

 

Fra buslommer til fremrykkede busstoppesteder

Mange steder i Odense er der etableret buslommer i forbindelse med busstoppestederne, så busserne kan standse uden at genere den øvrige trafik. Det giver imidlertid ofte problemer, når busserne skal ud fra buslommen igen, for selv om bilisterne skal holde tilbage for busserne, sker det alt for sjældent. Busserne bliver dermed forsinkede, og det reducerer fremkommeligheden. 

Odense Kommune vil derfor undersøge mulighederne for at ombygge buslommer til fremrykkede busstoppesteder de steder, hvor der er størst udfordringer.

 

Busrutenet 2020

Fra 2020 skal principperne for bybusserne ændres markant som følge af letbanens åbning. Busserne skal fungere som et supplement til letbanen, så der kan stiges om mellem bus og letbane. Odense Kommune er i samarbejde med de øvrige fynske kommuner og FynBus i gang med at udarbejde en plan for det fremtidige busrutenet fra 2020.

 

Projekter i 2019

By- og Kulturudvalget har afsat midler til at sikre bedre busfremkommelighed på Hans Mules Gade. Det sker ved at sløjfe buslommen ved Møntergården/Hotel H.C. Andersen og etablere et fremrykket busstoppested, så busserne standser på kørebanen. Derved bliver der mulighed for at forlænge cykelstien, så cyklisterne kan passere bussen højre om. Dette vil give bedre busfremkommelighed, da bussen ikke skal vente på at komme ind og ud af buslommen, og samtidig forbedre trafiksikkerheden for cyklisterne.

Forvaltningen vurderer, at det ikke vil medføre væsentlige fremkommelighedsproblemer for biltrafikken, da der er alternative ruter, og FynBus snart etablerer frit flow (ind og udstigning af alle døre i busserne). Dette vil forkorte bussens holdetid.

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019 
6,5 mio. kr.  0,0 mio. kr.  0,8 mio. kr. 

Opdateret 30-10-2019

By- og Kulturforvaltningen