Spring til indhold

Bynet 2021

Hvordan skal bybusserne køre, når Odense Letbane åbner? Det spørgsmål besvarer Bynet 2021, som blev vedtaget af By- og Kulturudvalget den 25. juni 2019.

Når letbanen kommer på skinner i 2022, får Odense et moderne trafiktilbud, som lader byens borgere og besøgende rejse fra Tarup til Hjallese over midtbyen med høj komfort og høj frekvens. Det betyder også, at der kommer til at ske store ændringer for Odenses bybusser.

 

Bynet 2021 opstartes 31. juli 2022.

 

Byrådet besluttede i 2016, at budgettet til bybuskørsel reduceres med 30%, når letbanen kører. Planerne for Odenses fremtidige kollektive rutenet hedder Bynet 2021 og er designet til at give den bedst mulige service til flest mulige borgere inden for den økonomiske ramme.

 

Der kan forekomme mindre justering ift. ruterne og stoppestederne, som de er tegnet ind på kortet nu.

Du kan læse mere om ruterne på RejsIOdense.dk.

 

By- og Kulturudvalgets syv principper for arbejdet med Bynet 2021

Se kort over ruterne

 

Overblik: Strukturen i Bynet 2021

Rygraden i Bynet 2021 består af letbanen og en stambusrute, som følger den planlagte linjeføring for letbanens etape 2.

Stamnettet bliver suppleret af fem dobbeltradiale busruter. Det er busser, der kører fra én forstad til en anden via centrum – sådan som vi kender det fra dagens busnet.

En hjørnesten i Bynet 2021 er samspillet mellem letbanen og bybusserne. Det er nemlig afgørende for at skabe et rutenet af høj kvalitet, at letbane og busser supplerer hinanden bedst muligt i stedet for at konkurrere om passagererne. Rutenettet består derfor også af tre ruter, der lader passagererne stige om til letbanen samt en ringrute, der betjener den sydlige del af ring 2. Ringruten bliver koblet på ”enderne” af busruten mellem Morud/Ubberud og Tornbjerg/Fraugde. Med ringruten bliver det let at komme til letbanen ved både Tarup og Rosengårdcentret, og det bliver muligt at køre på tværs af byen uden at skulle gennem centrum.

I november 2021 blev det besluttet, at Citybussen fortsætter med at køre i hele 2022 samtidig med, at borgerne i Højby, Allesø, Stige, Seden og Søhus får busbetjening på niveau med tidligere. Desuden bevares buskørslen generelt i de tidlige timer mellem klokken 6 og 9 lørdag og søndag.

Med Bynet 2021 bliver 9 af letbanens stationer betjent med busdrift, og flere af disse vil være store knudepunkter i det samlede net. Dette gælder især for Odense Banegård Center, Hjallese St., Korsløkke St., Tarup Center og stationerne langs Ørbækvej, men også for Højstrup, Benedikts Plads og Vestre Stationsvej.

Ruterne

Stambusruten

Stambusruten kører fra Bullerup via Seden og Vollsmose til Odense centrum og videre mod Odense Zoo, Sanderum og Bellinge. Stambusruten har to versioner: Én, der fortsætter til Agedrup og én, der ender i Bullerup. Den kører 4 gange i timen i spidstimerne (6-9 og 13-17), 3 gange i dagtimerne og 2 gange i timen om aftenen og i weekenden.

Radialruter

Radialruterne kører fra forstad til forstad gennem centrum. Ruterne kører hver halve time om dagen og 1 gang i timen om aftenen. I weekenden er der 1 afgang i timen i tidsrummet fra kl. 9 - 21/23. Radialrute 2, 3 og 4 kører dog kun hver anden time søndag aften.

  • Radialrute 1 kører mellem Skibhus over Odense Banegård Center, OUH, Dalum, Hjallese St. og Højby
  • Radialrute 2 kører mellem Seden over Vollsmose til Hjallese og Skt. Klemens
  • Radialrute 3 kører mellem Stige, Søhus og Næsby til Korsløkke St. og Herluf Trolle
  • Radialrute 4 kører mellem Kirkendrup, Tarup, Seniorhuset, Odense Havn og Klingenberg
  • Radialrute 5 kører mellem Lumby, Søhus, Næsby og Odense Banegård Center. Denne rute vil have færre afgange weekend og aftener.

 

Ringruten

Ringruten kører i tre versioner mellem vest og øst ad Ring 2. Ruterne kører mellem Morud og Fraugde og mellem Store Ubberud/Ejlstrup og Blangstedgård/Tornbjerg. Den fælles strækning for ruterne er mellem Korup, Tarup og Rosengårdcentret. Her er der mulighed for at stige om til letbanen. Fordi ruterne kører ad Ring 2, er OUH også betjent. På den fælles strækning er der 2 afgange i timen både hverdag og weekend. I de tre versioner er der 1-2 afgange i timen i hverdage og 1 afgang i timen i weekenden.

Tilbringerruter

Tilbringerruterne er ruter, der forbinder områder med letbanen, så passagererne får mulighed for at stige om til letbanen. Ruterne understøtter letbanen, og afhjælper trængslen i bymidten, fordi bussen ikke kører helt til Odense Banegård Center.

  • Tværruten kører mellem Højme, Hjallese St., Korsløkke St. og Vollsmose. Tværruten kører 2 gange i timen i spidstimerne (6-9 og 13-17) og 1 gang i timen i dag- og aftentimerne. I weekenden er der 1 afgang hver anden time.
  • Bolbro-ruten kører mellem Bolbro og Højstrup og 1 gang i timen mellem Bolbro og Snestrup/Tarup. Ruten har 4 afgange i timen i spidstimerne (6-9 og 13-17), 2 gange i timen i dag- og aftentimerne og 1 gang i timen i de sene aftentimer. Om lørdagen er der 2 afgange i timen 9-17 og 1 afgang i timen 17-23. Om søndagen er der 1 afgang i timen 10-23.
  • Myldretidsruten forbinder Tietgenbyen og dens erhverv med letbanen ved Rosengårdcentret. Ruten kører mod Tietgenbyen om morgenen og mod letbanen om eftermiddagen. Der er 6 afgange om morgenen og 6 afgange om eftermiddagen.

Klima- og Miljøforvaltningen