Spring til indhold

#39 Bedre forhold til fodgængere

Der skal være gode fodgængerforbindelser, så flere skal få lyst til at gå - og gå mere.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Projektet "Bedre forhold for fodgængere" skal få flere til at gå og opholde sig ude. Projektet skal skabe bedre mulighed for gang, så det bliver nemmere og mere attraktivt at færdes til fods i Odense.

 

Delprojekter

Som udgangspunkt arbejder forvaltningen ud fra følgende prioritering:

 

Projekt Prisoverslag
Ryleholmen v. Bullerup

2,1 mio. kr.

Fortov langs Hestehaven 1,7 mio. kr.
Klostervej v. Slotsgade

0,6 mio. kr.

Brolandsvej 1,4 mio. kr.
Rugårdsvej
v. Sandvadgyden og Elmevej

1,8 mio. kr.

Herluf Trolles Vej 1,5 mio. kr.
Agedrupvej 0,5 mio. kr.
SUM 9,6 mio. kr.

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2021

Byrådet vedtog den 6. juni 2012 lokalplanen for Seden Nord ved Bullerupvej. I lokalplanen fremgår det, at Odense Kommune skal anlægge stier ved Ryleholmen. Formålet er at sikre gode stiforbindelser mellem Seden Skole, Fjordagerhallen og de nuværende og fremtidige boldbaner i boligområdet Ryleholmen. Endvidere skal stierne i lokalplanen sikre mulighed for stiforbindelse mellem Ryleholmen og Odense Fjord.

By- og Kulturudvalget har i forbindelse med prioriteringen af anlægsrammen for Handlingsplan for mobilitet og byrum afsat 0,9 mio. kr., så stierne i Ryleholmen ved Bullerup kan igangsættes i 2022.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024 Afsat i 2022 Afsat i alt fra 2017-2022
9,6 mio. kr.  0,9 mio. kr.  0,9 mio. kr. 

By- og Kulturforvaltningen