Spring til indhold

#35 Hastighedszoner i boligområder

Hastigheden skal ned i boligområderne, så trygheden og sikkerheden forbedres. Derudover skal gang og cykel være det naturlige valg på korte ture.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Byrum og Mobilitet, Trafiksikkerhed

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

trafiksikkerhed@odense.dk

I de kommende år vil biltrafikken stige på de fleste trafikveje i Odense, og det kan betyde, at flere bilister vælger at benytte boligvejene i stedet. Det er derfor nødvendigt med fortsat fokus på at undgå smutvejskørsel på boligvejene ved hjælp af trafiksanering.

 

Det medfører bedre trafiksikkerhed i lokalområderne og vil få flere til at vælge gang og cykel på de korte ture. 

 

I Odense Kommune bliver der arbejdet med hastighedszoner i boligområder ud fra følgende kriterier: 

  • Hastighed udgør et trafiksikkerhedsmæssigt problem, som vurderes på baggrund af trafiktællinger samt en trafikfaglig vurdering. 
  • Antal køretøjer overstiger det forventelige niveau (beboere, ærindekørsel m.m.). 
  • Mindst 100 meter lige vejstrækning.

I prioriteringen af hastighedszoner prioriteres veje med flest køretøjer og størst hastighed.

 

Der er derfor ingen garanti for etablering af hastighedszoner, selv om området ligger inden for kriterierne ift. hastighed og antal køretøjer.

Prioriteringen vil tage udgangspunkt i:  

  • Prioritering af ”indfaldsveje”/fordelingsveje til boligområder  
  • Prioritering af veje, der forbinder trafikveje/eller indgår i et samlet vejnet, der forbinder trafikveje
  • Prioritering af strækninger, hvor der er hastighedsrelaterede uheld 
  • Vejens beskaffenhed (fx vejbredde, eksisterende hastighedsdæmpende tiltag, fortov og cykelsti) 
  • Strækninger i nærheden af børne- og ældreinstitutioner, herunder idræts-/fritidsforeninger  
  • Sammentænkes med andet anlægsarbejde (fx ledningsflytning og nyt slidslag).

Kort fra Handlingsplanen for mobilitet og byrum afsnit 35

 

I arbejdet med etablering af hastighedszoner har Odense Kommune foretaget en inddeling af byen i områder, da hastighedszonerne vil blive etableret område for område. Når der afsættes midler til projektet, arbejdes der som udgangspunkt med område/zone J og X. 

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2018

Der er pt. ikke afsat midler til at etablere hastighedszoner i boligområder.

 

Der er de sidste år arbejdet med etablering af hastighedszoner i boligområder under projektet ”Smutvejskørsel – Nej tak”. Læs mere på www.odense.dk/smutvej

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019 
12,0 mio. kr.  0,0 mio. kr.  0,0 mio. kr. 

 

 

Opdateret 11-01-2019

By- og Kulturforvaltningen