Spring til indhold

#36 Færre uheldsbelastede steder

Antallet af trafikulykker i Odense skal reduceres. Derfor udpeger Odense Kommune hvert år de steder, hvor der sker flest ulykker, og hvor der skal ske forbedringer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Trafik og Mobilitet

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Trafiksikkerhed

Byen og trafikken ændrer sig væsentligt i de kommende år, og derfor kan der opstå nye ulykkesbelastede steder. Odense Kommune foretager derfor hvert år en sortpletanalyse, hvor de mest ulykkesbelastede steder udpeges. På baggrund af analysen udarbejder Odense Kommune forslag til forbedringer de pågældende steder.

 

Udpegning af ulykkesbelastede steder

Der er i 2018 udarbejdet en sortpletanalyse, som viser hvor i Odense Kommune, der sker flest trafikulykker. På baggrund af denne kortlægning, arbejder Odense Kommune med at forbedre trafiksikkerheden følgende steder:

  • Kochsgade/Sandhusvej (i gang) 
  • Toftevej (i gang) 
  • Reventlowsvej/Kragsbjergvej (i gang)
  • Sejerskovvej/Skovalleen (er etableret)
  • Kirkegårds Allé/Sdr. Boulevard (er etableret) 
  • Edisonvej/Skibhusvej (er etableret)
  • Vollsmose Allé (i proces)
  • Tagtækkervej/Rødegårdsvej/Børstenbindervej (etableres i 2020) 
  • Absalonsgade/Allégade (450.000)

Læs mere i handlingsplanen

 

 

Status, november 2019

 

Tagtækkervej/Rødegårdsvej/Børstenbindervej

Krydset Tagtækkervej/Rødegårdsvej er Odense Kommunes mest ulykkesbelastede kryds, og det er primært cyklister, der påkøres af svingende biler. Der er desuden fremkommelighedsproblemer i krydset, hvilket skaber kø for bilerne i lyskrydset Rødegårdsvej/Munkerisvej.

På By- og Kulturudvalgets møde 26. november 2019 afsatte udvalget 5,5 mio. kr. til projektet:

 

Projektet er i gang, og du kan læse mere om det her.

 

 

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019      Afsat i 2020 
56,0 mio. kr.  1,7 mio. kr.  1,0 mio. kr.  5,5 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen