Spring til indhold

#36 Færre uheldsbelastede steder

Antallet af trafikulykker i Odense skal reduceres. Derfor udpeger Odense Kommune hvert år de steder, hvor der sker flest ulykker, og hvor der skal ske forbedringer.

Byen og trafikken ændrer sig væsentligt i disse år, og derfor kan der opstå nye ulykkesbelastede steder. Odense Kommune foretager hvert år en sortpletanalyse, hvor de mest ulykkesbelastede steder udpeges. På baggrund af analysen udarbejder Odense Kommune forslag til forbedringer de pågældende steder.

 

Udpegning af ulykkesbelastede steder

På baggrund af en kortlægning i sortpletanalyserne, arbejder Odense Kommune med at forbedre trafiksikkerheden følgende steder:

  • Kochsgade/Sandhusvej (er etableret) 
  • Toftevej (projektet overgår til Handlingsplan mod vanvidskørsel) 
  • Reventlowsvej/Kragsbjergvej (er etableret)
  • Sejerskovvej/Skovalleen (er etableret)
  • Kirkegårds Allé/Sdr. Boulevard (er etableret) 
  • Edisonvej/Skibhusvej (er etableret)
  • Vollsmose Allé (i proces)
  • Tagtækkervej/Rødegårdsvej/Børstenbindervej (er etableret) 
  • Absalonsgade/Allégade  (er etableret)

 

Læs mere i handlingsplanen

 

 

Status, november 2021

 

Tagtækkervej/Rødegårdsvej/Børstenbindervej

By- og Kulturudvalget afsatte i 2019 5,5 mio. kr. til en lukning af Tagtækkervej og etablering af signalanlæg ved Rødegårdsvej/Børstenbindervej samt cykelsti på strækningen.

Projektet blev færdigt i 2021. Formålet er at sikre bedre trafiksikkerhed og bedre trafikafvikling i området ved Rødegårdsvej, Tagtækkervej, Gørtlervej og Børstenbindervej. Der er etableret et nyt signalanlæg ved Rødegårdsvej/Børstenbindervej, sket krydsudvidelse ved Gørtlervej/Børstenbindervej, samt forbedret forhold for cyklister med nye sti på Gørtlervej.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024 Afsat i 20122 Afsat i alt fra 2017-2022
56 mio. kr.  0 mio. kr.  8,2 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen