Spring til indhold

#36 Færre uheldsbelastede steder

Antallet af trafikulykker i Odense skal reduceres. Derfor udpeger Odense Kommune hvert år de steder, hvor der sker flest ulykker, og hvor der skal ske forbedringer.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Byrum og Mobilitet, Trafiksikkerhed

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

trafiksikkerhed@odense.dk

Byen og trafikken ændrer sig væsentligt i de kommende år, og derfor kan der opstå nye ulykkesbelastede steder. Odense Kommune foretager derfor hvert år en sortpletsanalyse, hvor de mest ulykkesbelastede steder udpeges. På baggrund af analysen udarbejder Odense Kommune forslag til forbedringer de pågældende steder.

 

Udpegning af ulykkesbelastede steder

Der er i 2018 udarbejdet en sortpletanalyse, som viser hvor i Odense Kommune, der sker flest trafikulykker. På baggrund af denne kortlægning, arbejder Odense Kommune med at forbedre trafiksikkerheden følgende steder:

  • Kochsgade/Sandhusvej (i gang) 
  • Toftevej (i gang) 
  • Reventlowsvej/Kragsbjergvej (i gang)
  • Sejerskovvej/Skovalleen (er etableret)
  • Kirkegårds Allé/Sdr. Boulevard (er etableret) 
  • Edisonvej/Skibhusvej (er etableret)
  • Vollsmose Allé (i proces)
  • Tagtækkervej/Rødegårdsvej/Børstenbindervej (restbeløb 5.500.000) 
  • Absalonsgade/Allégade (450.000)

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2018

Der er etableret en krydsningshelle på Kertemindevej ved Brolandvej samt ekstra bump på Ravnebjerggyden. 

Der arbejdes desuden på at hastighedsdæmpe Vollsmose Allé og finde mere trafiksikre løsninger i krydset Sdr. Boulevard/Kirkegårds Allé. 

Tagtækkervej/Rødegårdsvej/Børstenbindervej

Krydset Tagtækkervej/Rødegårdsvej er Odense Kommunes mest ulykkesbelastede kryds, og det er primært cyklister, der påkøres af svingende biler. Der er desuden fremkommelighedsproblemer i krydset, hvilket skaber kø for bilerne i lyskrydset Rødegårdsvej/Munkerisvej.

 

Projektet er i gang, og du kan læse mere om det her.

 

 

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019 
56,0 mio. kr.  1,7 mio. kr.  1,0 mio. kr. 

Opdateret 30-10-2019

By- og Kulturforvaltningen