Spring til indhold

#44 Nye cykelstier

Flere skal cykle i Odense. Derfor skal vi have et sammenhængende net af cykelstier.

Odense kommune har over 560 km. cykelstier og et af verdens bedste cykelstinetværk. Der mangler dog enkelte forbindelser i det samlede cykelstisystem, hvilke kan ses med gult og grønt på nedenstående kort.

 

De manglende forbindelser er alle langs større veje. På store dele af det øvrige vejnet er der ikke behov for cykelstier, da trafikmængderne og hastigheden ofte er lavere på de mindre lokale veje end på de større veje. 

 

Der er dog enkelte af de større veje, hvor cykelforholdene ikke er gode, men hvor det ikke er muligt at anlægge cykelstier pga. pladsmangel. Her kan andre virkemidler komme i spil for at sikre bedre forhold for cyklisterne. Det drejer sig bl.a. om 2-1 veje, hastighedsdæmpende tiltag, fællesstier og cykelbaner.

Cykelstier i Odense Kommune

  

Cykelstinettet foreslås udbygget her:

Sted 

Pris 

Gammelsø Syd (fra Toldbodgade til Kanalvej)  5.400.000 
Havnegade Syd (fra Buchwaldsgade til og med Helsingborggade)                      12.700.000 
J.B. Winsløvs Vej Øst (fra udkørslen ved Patienthotellet og op til
krydset v. Sdr. Boulevard) 
1.100.000 
Skibhusvej Nord (fra Ankersgade/Lyøgade til Ring 2)  3.000.000 
Gammelsø Nord (fra Kanalvej til Næsbyvej)  3.600.000 
Eddavej  580.000 
Heden - Falen og Fælledvej som samlet forløb  3.500.000 
Risingvej - fra Kertemindestien til rundkørslen  4.700.000 
Hunderupvej (ned til rundkørslen ved Læssøegade)  350.000 
Fjordsgade  1.850.000 
Munkebjergvej (fra nord for Hestehaven til nyt erhvervsområde) 2.700.000
Cykelsti fra Stige til kommunegrænsen (til Klintebjerg)  5.100.000 
  44.600.000  

 

 

Læs mere i handlingsplanen

 

 

Projekter i 2021

I 2021 etableres cykelstier på Østerbro.

 

Resterende midler fra cykelsti på Stadionvej investeres i anlæg af cykelsti på Fjordsgade.

 

Udover nye cykelstier indeholder projektet også delprojekter med belysning af eksisterende stier blandt andet på Kertemindestien, bedre belysning af eksisterende stitunneller mv. Samlet er der belysningsprojekter af stier til 2,4 mio. kr.”

Cykelstier på Fjordsgade er aktuelle netop nu, da det forventes, at antallet af biler i Fjordsgade vil stige, når der lukkes for højresving fra Østre Stationsvej til Rugårdsvej, så bilister i stedet skal køre ad Fjordsgade for at komme fra Stationsvejen ud ad Rugårdsvej.

Cykelstier på Fjordsgade

 

Status, december 2020

I 2020 er der lavet cykelstier på:

  • Stadionvej mellem Thomas Overskous Vej og Christmas Møllers Vej (8,7 mio. kr. fra anlægsrammen 2019). På strækningen mellem Thomas Overskous Vej og Rugårdsvej etableres cykelbaner i begge sider af vejen.
  • Stenløsevej på strækningen imellem Vesterdalen og Brogårdsvej (5,5 mio. kr. fra anlægsrammen 2019), hvor der i begge sider af vejen var en strækning på 700 meter uden cykelsti. Med anlægget af det nye stykke med cykelsti er der nu cykelsti på hele Stenløsevej mellem Fangel og Skt. Klemens.
  • Gartnerbyen er blevet koblet på de eksisterende cykelstier på Middelfartvej og Langesøstien (3,1 mio. kr. fra 2020 og 1 mio. kr. fra 2019)
  • Langesøstien er blevet forlænget med en tunnel under Åløkke Allé (5,2 mio. kr. i 2019), så det nu er muligt at cykle hele vejen fra Korup til havnen.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019       Afsat i 2020 
64,7 mio. kr.  0,0 mio. kr.  14,9 mio. kr.  8,6 mio. kr. 
 

By- og Kulturforvaltningen