Spring til indhold

#30 Flere opholdsmuligheder

Flere skal få lyst til at gå – og gå mere – og flere skal ha’ lyst til at opholde sig i det fri. Odenseanerne giver deres besyv med, og nu kommer der ekstra opholdsmuligheder i byen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Projektet ”Flere opholdsmuligheder” skal skabe bedre mulighed for ophold og små hvil undervejs, så flere får lyst til at gå mere og opholde sig ude. Et vigtigt element i projektet har været at kortlægge, hvor borgerne efterlyser sidde- og opholdsmuligheder. 

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2018 

De eksisterende siddepladser i bymidten, ved havnen og i udvalgte grønne områder er kortlagt og vurderet i forhold til, hvor god adgang der er til siddepladserne, og hvor velegnet deres design er for mennesker med nedsat mobilitet. 
 

Kortlægningen viser blandt andet, at der mangler bænke med armlæn i Munke Mose. Odense Kommune planlægger derfor at montere armlæn på en del af disse bænke. 
 

Ældrerådet og Handicaprådet har peget på, at der mangler bænke i gågaderne og på strækningerne mellem Odense Banegård Center og gågaderne. Odense Kommune vil nu gennemgå disse strækninger og udarbejde konkrete forslag til, hvor nye bænke kan placeres. 
 

På Odense Rundt er det muligt at markere, hvor man savner en bænk eller en anden type siddemulighed. Se www.odenserundt.dk/brugerønsker. Disse ønsker vil indgå i prioriteringen af de resterende midler.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024 Afsat i 2022 Afsat i alt fra 2017-2022
1,5 mio. kr.  0 mio. kr.  1 mio. kr. 

By- og Kulturforvaltningen