Spring til indhold

#10 Trafiksikkerhed, når letbanen er i drift

Odense får snart en ny letbane. Allerede når letbanen testkøres, vil trafikanter i Odense møde en helt ny trafikant, som det er vigtigt at være opmærksom på, når man færdes i byen.

De primære trafiksikkerhedsmæssige udfordringer kan være:

  • Letbanen er en ny transportform, som odenseanerne ikke er vant til
  • Vognene er støjsvage
  • Letbanen har lang bremselængde
  • Skinner i kørebanen, som gående og cyklende skal være opmærksomme på.

Odense Kommune har sammen med Odense Letbane udviklet trafiksikkerhedskampagnen "Se letbanen i øjnene". Formålet med kampagnen er at sætte fokus på, at der med letbanen kommer en ny trafikant i Odense, som øvrige trafikanter skal være opmærksom på. Kampagnen skal både gøre opmærksom på, at letbanen nu kører i Odense, og give mulighed for at lære noget om sikker trafikadfærd nær en letbane. Den henvender sig både til børn og voksne, til fodgængere, cyklister og bilister. Kampagnen bliver rullet ud, efterhånden som letbanens testkørsler går i gang, og er allerede synlig langs letbanestrækningen med vejkantsplakater og på kampagnesitet.

Læs mere i handlingsplanen

 

Økonomi

Der er afsat midler til udvikling af en kampagne i samarbejde med Odense Letbane. Odense Kommune og Odense Letbane finansierer kampagnen med hver 50%.

 

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2020
0,3 mio. kr.      0,3 mio. kr.

By- og Kulturforvaltningen