Spring til indhold

#10 Trafiksikkerhed, når letbanen er i drift

Odense får snart en ny letbane. Allerede når letbanen testkøres, vil trafikanter i Odense møde en helt ny trafikant, som det er vigtigt at være opmærksom på, når man færdes i byen.

De primære trafiksikkerhedsmæssige udfordringer kan være:

  • Letbanen er en ny transportform, som odenseanerne ikke er vant til
  • Vognene er lydsvage
  • Letbanen har lang bremselængde
  • Skinner i kørebanen, som gående og cyklende skal være opmærksomme på

Derfor er der behov for en informationskampagne med fokus på, hvad øvrige trafikanter skal være særligt opmærksomme på, når de for eksempel krydser letbanens skinner. Formålet er at forebygge uheld, når letbanen kommer i drift.

 

Der hentes erfaringer fra andre byer med nye letbaner. Der ses på konkret viden om, hvilke typer uheld, som kommer, når der introduceres en letbane i trafikbilledet, og hvordan man skaber en målrettet kommunikation.

 

Økonomi

Der afsættes midler til udvikling af en kampagne i samarbejde med Odense Letbane, som medfinansierer kampagnen med 50 %.

 

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2020
0,3 mio. kr.      0,3 mio. kr.

 

By- og Kulturforvaltningen