Spring til indhold

#38 By for alle

Odense skal være for alle. Gangbesværede, synshandicappede og andre mindre mobile grupper skal have nemt ved at komme omkring på egen hånd i byen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

God tilgængelighed er vigtig for, at borgere og besøgende kan komme omkring i Odense. Det er ikke muligt at implementere gode tilgængelighedstiltag for alle i hele kommunen, fordi forskellige brugere af byen kan have modsatrettede behov, og der derfor er mange forskellige ønsker til indretningen af byens rum. 

Ved at registrere, hvor der er behov for forbedringer af tilgængeligheden for forskellige brugergrupper, er det muligt at arbejde strategisk med at forbedre deres muligheder for at kunne bruges byens rum. En registrering skal være med til at prioritere strækninger og områder, hvor tilgængeligheden for forskellige brugergrupper kan forbedres. 

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, december 2020

På baggrund af input fra Ældrerådet, Handicaprådet og handicaporganisationer er der udarbejdet en liste over steder og strækninger, hvor tilgængeligheden kan forbedres. Listen blev drøftet med partnere fra Ældrerådet, Handicaprådet, DH Odense, Ældresagen og Nedsat Syn på en workshop i november 2018. 

På baggrund af workshoppen og ønsker fra borgere har forvaltningen realiseret forskellige tilgængelighedsprojekter rundt omkring i Odense:

 • Lydfyr i krydsene:
  - Hjallesevej/Allégade/Reventlowsvej
  Hjallesevej/Rosengårdsvej/Linde Allé
  Åløkke Allé/Toldbodgade 
  Rugårdsvej/Tarupvej
 • Handicapparkering ved Odense Banegård Center (nord for Borgernes Hus) 
 • Ledelinjer til Byens Bro fra Vestre Stationsvej forbedret.
 • Gelænder fra sti til parkeringsplads ved Klaus Berntsensvej i Højby
 • Ramper i Nørrebjerg Runddel
 • Bedre adgangsforhold fra overgangen til busstoppestedet på Stærmosegårdsvej ved Rosengårdscenteret
 • Forbedret fortovsbelægningen og ramper på Vindegade
 • Forbedring af handicapparkeringspladser ved Odense Zoo og samt forbedring af adgangsforhold til fortov med kørestol
 • Tydeliggjort trappetrinene for svagtseende på pladsen ved Fyens Stiftstidende
 • Bedre adgangsforhold til toiletterne på Stige Ø

By for alle 2018-2020

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019 
3,5 mio. kr.  0,9 mio. kr.  0,0 mio. kr. 

By- og Kulturforvaltningen