Spring til indhold

#38 By for alle

Odense skal være for alle. Gangbesværede, synshandicappede og andre mindre mobile grupper skal derfor have nemmere ved at komme omkring på egen hånd i byen.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Byudvikling og Økonomi

Nørregade 36
5000 Odense C
78 73 57 59

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

byudvikling.bkf@odense.dk

God tilgængelighed er vigtig for, at borgere og besøgende kan komme omkring på egen hånd i byen. Det er ikke muligt at implementere tilgængelighedstiltag i hele kommunen, men via registrering af tilgængelighedsbehov, er det muligt at arbejde med en inddeling af byen i forskellige niveauer af tilgængelighed, som er tilpasset de forskellige brugergrupper. Odense Kommune arbejder således på at forbedre tilgængeligheden i byen.

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, december 2018

På baggrund af input fra Ældrerådet, Handicaprådet og handicaporganisationer er der udarbejdet en liste over steder og strækninger, hvor tilgængeligheden kan forbedres. Listen blev drøftet med partnere fra Ældrerådet, Handicaprådet, DH Odense, Ældresagen og Nedsat Syn på en workshop i november 2018. 

På baggrund af workshoppen vil forvaltningen udpege de tilgængelighedsprojekter, som skal realiseres i 2019.
 

Indtil nu er der etableret lydfyr i to nye kryds (krydset Hjallesevej/Allégade/Reventlowsvej og krydset Hjallesevej/Rosengårdsvej/Lindeallé), handicapparkering ved Odense Banegård Center (nord for Borgernes Hus). Herudover er ledelinjer til Byens Bro fra Vestre Stationsvej forbedret. 
 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat i 2019 
3,5 mio. kr.  0,9 mio. kr.  0,0 mio. kr. 

By- og Kulturforvaltningen