Spring til indhold

#31 Bedre signalregulering

Afviklingen af trafikken og sikkerheden i Odenses lyskryds skal være bedre. Odense Kommune optimerer derfor de signalregulerede kryds.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Trafik og Mobilitet, Fremkommelighed

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

fremkommelighed@odense.dk

Der er knap 200 lyskryds (signalregulerede kryds) i Odense kommune. Krydsene har stor indflydelse på især trafikafviklingen, men også trafiksikkerheden kan forbedres via et signalreguleret kryds. Det er dog langt fra alle ulykkessituationer, som kan forebygges via et signalreguleret kryds. 

Skal lyskrydsene fungerer optimalt, skal de løbende optimeres, og de skal alle være trafikstyrede. Trafikstyrede signaler betyder ikke nødvendigvis, at den enkelte bilist oplever grønne bølger. Etablerer man grønne bølger, vil man opleve mere spildtid, som generer trafikken fra sidevejene og den modkørende trafik. 

Se evt. filmen Sådan fungerer grønne bølger

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status, november 2019

Formålet med projektet er at skabe bedre trafiksikkerhed og trafikafvikling i kryds ved hjælp af signalregulering. Der er i 2018 etableret signal i krydset J.B. Winsløws Vej og Falen, som både forbedrer trafiksikkerheden og fremkommeligheden ind og ud ad J.B. Winsløws Vej. 

I 2018 blev krydset ved Assensvej/Hvidkærvej desuden ombygget og udvidet for at sikre bedre trafikafvikling til erhvervsområdet. Herudover er der etableret signalregulering i krydset ved Stubhøjvej/Svendborgvej. 

For at forbedre fremkommeligheden for biler er der ved at blive etableret ”smart intersections” på dele af udvalgte strækninger (Toldbodgade, Assensvej). Det er en nyere og mere intelligent måde at fordele grønttiderne mellem retninger, så alle kommer hurtigere igennem. Samtidig giver det mulighed for, at forvaltningen kan styre mængden af grøntid fra kontoret inden for bestemte rammer. 

Derudover planlægges en opdatering af flere signalanlæg på Kertemindevej samt at samordne signalerne bedre. Dette vil bidrage til en bedre fremkommelighed på strækningerne og til en bedre trafikafvikling i byen.

I 2020 ændres på svingbaner i krydset Munkebjergvej/Munkerisvej.

 

Udpegning af kryds til kommende prioriteringer

Odense Kommune har udpeget følgende kryds, hvori der ønskes etableret signalregulering for at sikre bedre trafikafvikling. Projekterne er pt. ikke prioriteret økonomisk, og tidshorisonten for etablering af disse kendes derfor ikke:

  • Middelfartvej/Stegstedvej (4.500.000 kr.)
  • Palnatokesvej/Christiansgade (2.500.000 kr.)
  • Assensvej/Højmevej (3.500.000 kr.)

Krydset Tagtækkervej/Rødegårdsvej er ligeledes udpeget, men er af trafiksikkerhedsmæssige årsager inkluderet i projektet #36 Færre uheldsbelastede steder.

Økonomi

Samlet budget 2017-2024      Afsat i 2017-2018      Afsat  2019       Afsat i 2020 
38,0 mio. kr.  1,4 mio. kr.  0,0 mio. kr.  0,0 mio. kr.  

 

 

By- og Kulturforvaltningen