Spring til indhold

#9 Mobilitetsplanlægning i byudviklingsområder

Nye byudviklingsområder skyder op i Odense – og hver gang skal bæredygtig mobilitet tænkes ind i planlægningen.

Når nye bolig-, uddannelses- og erhvervsområder skyder op i Odense er det vigtigt at tænke mobiliteten ind fra start. Hvordan sikrer vi for eksempel, at beboerne kan komme omkring i deres lokalområde, og at de ansatte har nem adgang til deres arbejdsplads? Men ikke nok med det, vi skal også tænke mobiliteten ind på en bæredygtig måde. Det er formålet med dette projekt.

 

Læs mere i handlingsplanen

 

Status

Der er fokus på mobilitetsplanlægning i byudviklingsområderne i Odense. Der er særligt fokus på mobilitet i den fysiske planlægning i kombination med kommunikation og kampagner (Odense Rundt og Cyklisternes Bys tiltag) i Campus Odense og Tietgenbyen. 

 

Der er gennemført transportvaneundersøgelser i både Tietgenbyen og Campus Odense området for at undersøge potentialerne for at øge andelen af medarbejdere, der benytter bæredygtige transportformer. 

 

Et af tiltagene har været bedre cykelskiltning til Tietgenbyen efter ønske fra virksomhederne i Tietgenbyen. Herudover har der været fokus på at undersøge potentialet for bedre kollektiv transport til Tietgenbyen.

 

Økonomi

Samlet budget 2017-2024 Afsat i 2022      Afsat i alt fra 2017-2022
1,4 mio. kr. 0 mio. kr. 0,4 mio. kr.

 

Resterende midler fra 2018 overføres til tiltag i 2019.

 

By- og Kulturforvaltningen